Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0941

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 941/2011 z dnia 22 września 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

OJ L 246, 23.9.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 31 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/941/oj

23.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 941/2011

z dnia 22 września 2011 r.

dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (1), w szczególności jego art. 16 ust. 2 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 2 marca 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 204/2011.

(2)

W związku z przyjęciem w dniu 16 września 2011 r. rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2009 (2011) i zgodnie z decyzją Rady 2011/625/WPZiB z dnia 22 września 2011 r. zmieniającą decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (2) należy zmienić wykazy osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczone w załącznikach II i III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wpisy dotyczące podmiotów wskazanych w załączniku do niniejszego rozporządzenia skreśla się z wykazów zamieszczonych w załącznikach II i III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2011 r.

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1.

(2)  Zob. 30 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

Podmioty, o których mowa w art. 1

Wpis skreślony z wykazu zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 204/2011:

5.

Libyan National Oil Corporation

Wpis skreślony z wykazu zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011:

29.

Zuietina Oil Company (inne nazwy: ZOC; Zueitina)


Top