EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0742

2009/742/WE: Decyzja Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki nr 1/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotycząca zmiany załącznika IV i załącznika VI do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych

OJ L 265, 9.10.2009, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/742/oj

9.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/34


DECYZJA RADY WSPÓŁPRACY UE – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI NR 1/2009

z dnia 16 września 2009 r.

dotycząca zmiany załącznika IV i załącznika VI do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych

(2009/742/WE)

RADA WSPÓŁPRACY UE – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI,

uwzględniając Umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „TDCA”), która została podpisana w Pretorii dnia 11 października 1999 r., w szczególności jej art. 106 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy wyjaśnić znaczenie określenia „masa brutto” w kontekście linii taryfowych w ramach pozycji „Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin” w wykazie 6 w załączniku IV do TDCA.

(2)

Niektóre nazwy serów pod nagłówkiem „Sery i twarogi” w załączniku IV do TDCA, które nie są chronionymi nazwami pochodzenia UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 (2), powinny zostać skreślone z wykazu 8 i wprowadzone do wykazu 7 tego załącznika.

(3)

Republika Południowej Afryki powinna otworzyć pewne kontyngenty taryfowe ustanowione w wykazie 4 w załączniku VI do TDCA w odniesieniu do, między innymi, „Serów i twarogów”.

(4)

Dla trzech rodzajów serów, a mianowicie gouda (odpowiednia pozycja Kodeksu celnego WE 0406 90 78), cheddar (odpowiednia pozycja Kodeksu celnego WE 0406 90 21) oraz ser przetworzony (ser topiony) nietarty lub nieproszkowany (odpowiednia pozycja Kodeksu celnego WE 0406 30), wymienionych w wykazie 4 w załączniku VI do TDCA, obecna 50 % redukcja kwot KNU mająca zastosowanie do przywozu do Republiki Południowej Afryki produktów pochodzących ze Wspólnoty powinna zostać zmieniona na zerową stawkę celną.

(5)

Wspólnota nie powinna przyznawać refundacji wywozowych w odniesieniu do trzech rodzajów serów i nie powinna przyznawać refundacji wywozowych w odniesieniu do innych serów ponad poziomy obowiązujące na dzień 16 lipca 2004 r., jeżeli Republika Południowej Afryki wprowadzi cło w ramach kontyngentu na przywóz do Republiki Południowej Afryki wyrobów pochodzących ze Wspólnoty. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku mleka i wyrobów mlecznych, od dnia 15 czerwca 2007 r. nie przyznaje się refundacji wywozowych na wyroby serowe, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 660/2007 (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W wykazie 6 w załączniku IV do TDCA, w liniach taryfowych w ramach pozycji „Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin”, w prawej kolumnie do skrótu „m.b.” dodaje się przypis w brzmieniu:

„W tym szczególnym przypadku określenie »masa brutto« oznacza całkowitą masę samego towaru i jego bezpośrednie opakowanie, ale wyłączając wszelkie dodatkowe opakowania.”.

Artykuł 2

1.   W wykazie 7 w załączniku IV do TDCA dodaje się wykaz dotyczący „Serów i twarogów” w brzmieniu:

Kod CN 2007

Uwagi/kontyngent taryfowy/redukcje

„Sery i twarogi

 

0406 20 10 (ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger))

 

0406 90 13 (Emmentaler)

 

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)

 

0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)

 

0406 90 18 (fromage fribourgeois oraz tête de moine)

 

0406 90 19 (ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger))

 

0406 90 23 (Edam)

 

0406 90 25 (Tilsit)

 

0406 90 27 (Butterkäse)

 

0406 90 29 (Kashkaval)

 

0406 90 35 (Kefalo-Tyri)

 

0406 90 37 (Finlandia)

 

0406 90 39 (Jarlsberg)

 

0406 90 73 (Provolone)

 

ex 0406 90 75 (Caciocavallo)

 

ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)

 

ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)

 

ex 0406 90 81

(Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)

 

ex 0406 90 82 (Camembert)

 

ex 0406 90 84 (Brie)”

 

2.   W wykazie 8 w załączniku IV do TDCA wykaz dotyczący „Serów i twarogów” otrzymuje brzmienie:

„Kod CN 2007

Uwagi/kontyngent taryfowy/redukcje

0406 40 10 (Roquefort)

 

0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)

 

0406 40 50 (Gorgonzola)

 

0406 90 32 (Feta)

 

0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)

 

ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)

 

ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)

 

ex 0406 90 76 (Fontina)

 

ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)

 

ex 0406 90 81 (Cantal)

 

0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)”

 

Artykuł 3

1.   W wykazie 4 w załączniku VI do TDCA wykaz dotyczący „Serów i twarogów” otrzymuje brzmienie:

Kod HS 2007

Uwagi/kontyngent taryfowy/redukcje

„0406 10 10 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 10 20 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 20 10 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 20 90 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 30 00 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 0 %; rww 3 %

0406 40 10 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 40 90 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 90 10 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 90 25 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 90 35 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 90 99 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

0406 90 12 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 0 %; rww 3 %

0406 90 22 (4)

Ser i twaróg razem 5 000 t; 50 %; rww 3 %

2.   Wspólnota nie stosuje refundacji wywozowych na wywóz do Republiki Południowej Afryki goudy, cheddara i sera przetworzonego (sera topionego); te trzy rodzaje serów objęte są kodami CN 0406 90 21, 0406 90 78 i 0406 30.

3.   Bez uszczerbku dla korekt stawek walutowych, na wyroby serowe inne niż określone w ust. 2 Wspólnota nie zwiększa poziomów refundacji wywozowych na wywóz do Republiki Południowej Afryki powyżej poziomów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1305/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalającym refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych (5).

4.   Dalsze obniżki ceł i refundacji wywozowych na wyroby serowe są zależne od negocjacji zgodnie z art. 17 umowy. Do obniżek przyspieszonych, o których mowa w art. 17 umowy, ma zastosowanie proporcja 1 do 1,3, tj. obniżenie cła południowoafrykańskiego o 1 EUR oznacza obniżenie refundacji wywozowych WE o 1,3 EUR.

5.   Republika Południowej Afryki uchyla środki stosowane wobec wywozu sera z WE i otworzy ogólny kontyngent sera i twarogu przewidziany w ust. 1 nie później niż dwa miesiące od dnia podpisania niniejszej decyzji.

6.   Nie później niż dwa miesiące od dnia podpisania niniejszej decyzji Republika Południowej Afryki publikuje w monitorze rządowym ogłoszenie informacyjne uchylające środki stosowane wobec przywozu sera z WE do Republiki Południowej Afryki i otwarcie kontyngentu na ser i twaróg razem z odpowiednimi zmianami opisanymi w ust. 1.

Artykuł 4

Obie strony zgodziły się na zastąpienie obecnego systemu zarządzania kontyngentem taryfowym na ser pochodzący ze Wspólnoty i z Republiki Południowej Afryki przez system oparty na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, który zostanie wprowadzony w życie od dnia 1 lipca 2008 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po podpisaniu decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2009 r.

W imieniu Rady Współpracy

M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 311 z 4.12.1999, s. 3.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 26).

(4)  Roczny wskaźnik wzrostu (rww) stosowany jest rocznie od roku 2000 do odpowiednich ilości podstawowych.”.

(5)  Dz.U. L 244 z 16.7.2004, s. 27.


Top