Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0098

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceite de La Alcarria (ChNP), Radicchio di Verona (ChOG), Zafferano di Sardegna (ChNP), Huîtres Marennes Oléron (ChOG))

OJ L 33, 3.2.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/98/oj

3.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 98/2009

z dnia 2 lutego 2009 r.

rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceite de La Alcarria (ChNP), Radicchio di Verona (ChOG), Zafferano di Sardegna (ChNP), Huîtres Marennes Oléron (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Hiszpanii w sprawie rejestracji nazwy „Aceite de La Alcarria”, wniosek Włoch w sprawie rejestracji nazw „Radicchio di Verona” i „Zafferano di Sardegna” oraz wniosek Francji w sprawie rejestracji nazwy „Huîtres Marennes Oléron” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zarejestrować przedmiotowe nazwy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym rejestruje się nazwy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 112 z 7.5.2008, s. 39 (Aceite de La Alcarria), Dz.U. C 114 z 9.5.2008, s. 11 (Radicchio di Verona), Dz.U. C 117 z 14.5.2008, s. 39 (Zafferano di Sardegna), Dz.U. C 118 z 15.5.2008, s. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.5.   Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.)

HISZPANIA

Aceite de La Alcarria (ChNP)

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Radicchio di Verona (ChOG)

Klasa 1.7.   Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

FRANCJA

Huîtres Marennes Oléron (ChOG)

Klasa 1.8.   Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.)

WŁOCHY

Zafferano di Sardegna (ChNP)


Top