Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0043

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

OJ L 223, 21.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 194 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/43(2)/oj

21.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/36


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 43/2008

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2008 z dnia 14 marca 2008 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (2), sprostowane w Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 22.

(3)

Niniejsza decyzja nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 1zzzzd (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2007) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się punkt w brzmieniu:

„1zzzze.

32007 R 1380: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 21), sprostowane w Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 22.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1380/2007, sprostowanego w Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 22, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 182 z 10.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 21.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top