Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006D0881

2006/881/WPZIB Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2006 r. dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

OJ L 363, 20.12.2006, p. 422–423 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 937–938 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 61 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 61 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 13 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/881/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/422


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE

z dnia 30 listopada 2006 r.

dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(2006/881/WPZIB)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

MAJĄC NA UWADZE, że konieczne jest wprowadzenie pewnych dostosowań do decyzji 96/409/WPZIB (1) w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji 96/409/WPZIB wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I, po określeniu „PRÍLOHA I” dodaje się następujące wyrażenia:

„— ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I”;

b)

w załączniku I, po wyrazach „EURÓPSKA ÚNIA” dodaje się następujące wyrażenia:

„, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ”;

c)

w załączniku I, po wyrazach „CESTOVNÝ PREUKAZ” dodaje się następujące wyrażenia:

„, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU”;

d)

w załączniku I, po wyrazie „ÚDAJE” dodaje się następujące wyrażenie:

„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR”;

e)

w załączniku I, po wyrazach „(13) Pečiatka vydávajúceho” dodaje się następujący tekst:

„(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до — през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването

(1) Numele (2) Prenumele (3) Data naşterii (4) Locul naşterii (5) Talia (6) Cetăţenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o călătorie către — via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcţionarului competent (13) Ştampila autorităţii emitente”;

f)

w załączniku III pkt 3, wykaz następujący po wyrazach „w sposób następujący” otrzymuje brzmienie:

„Belgia

=

B

[OOOOO]

Bułgaria

=

BG

[OOOOO]

Republika Czeska

=

CZ

[OOOOO]

Dania

=

DK

[OOOOO]

Niemcy

=

D

[OOOOO]

Estonia

=

EE

[OOOOO]

Grecja

=

GR

[OOOOO]

Hiszpania

=

E

[OOOOO]

Francja

=

F

[OOOOO]

Irlandia

=

IRL

[OOOOO]

Włochy

=

I

[OOOOO]

Cypr

=

CY

[OOOOO]

Łotwa

=

LV

[OOOOO]

Litwa

=

LT

[OOOOO]

Luksemburg

=

L

[OOOOO]

Węgry

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Niderlandy

=

NL

[OOOOO]

Austria

=

A

[OOOOO]

Polska

=

PL

[OOOOO]

Portugalia

=

P

[OOOOO]

Rumunia

=

RO

[OOOOO]

Słowenia

=

SI

[OOOOO]

Słowacja

=

SK

[OOOOO]

Finlandia

=

FIN

[OOOOO]

Szwecja

=

S

[OOOOO]

Zjednoczone Królestwo

=

UK

[OOOOO]”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie i w dniu wejścia w życie Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 30 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

L. HYSSÄLÄ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 168 z 6.7.1996, str. 4. Decyzja zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).


Top