Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0922

2006/922/WE: Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r. , 1 marca 2006 r. , 1 kwietnia 2006 r. , 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

OJ L 354, 14.12.2006, p. 39–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 808–810 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/922/oj

14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/39


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 grudnia 2006 r.

dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

(2006/922/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (2), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 351/2006 (3) ustalono zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia.

(2)

Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu pracowniczego należy zmienić niektóre współczynniki korygujące stosowane od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r., ponieważ dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygującego i właściwego kursu wymiany walut, wynoszą w niektórych krajach trzecich ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub zmiany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Niniejszym zmienia się w sposób określony w załączniku współczynniki korygujące, stosowane od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r., którym podlegają wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia.

Kursy walutowe wykorzystane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.

(2)  Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7.

(3)  Dz.U. L 59 z 1.3.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

luty 2006 r.

Angola

120,0

Bangladesz

46,6

Bośnia i Hercegowina

78,6

Republika Zielonego Przylądka

78,6

Kuba

99,3

Gwinea

61,2

Hongkong

94,8

Izrael

102,2

Kenia

83,9

Liban

94,4

Madagaskar

74,5

Nikaragua

64,7

Niger

91,5

Nowa Kaledonia

129,1

Uganda

62,1

Filipiny

61,3

Rosja

118,3

Syria

62,9

Wenezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

marzec 2006 r.

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

Salwador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikana

74,6

Tanzania

62,5

Zimbabwe

44,4


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

kwiecień 2006 r.

Arabia Saudyjska

94,1

Egipt

55,1

Gwinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

maj 2006 r.

Benin

92,1

Jordania

73,2

Mozambik

67,0

Pakistan

53,8

Demokratyczna Republika Konga

131,6

Zambia

79,9


MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące

czerwiec 2006 r.

Argentyna

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiopia

85,1

Izrael

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Republika Środkowoafrykańska

123,6

Tanzania

58,7

Tajlandia

59,6

Jemen

70,6


Top