Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0075

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

OJ L 245, 7.9.2006, p. 46–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 450–471 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 70 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 70 - 77
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 144 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/75(2)/oj

7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/46


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 75/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 47 do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2000 z dnia 2 października 2000 r. (1).

(2)

Decyzją Rady EOG nr 1/95 ustanowiono system równoległego wprowadzania do obrotu dla Liechtensteinu.

(3)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 271 z 21.10.1999, str. 47.

(4)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się do wina gatunkowego produkowanego w określonych regionach (3).

(5)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (4).

(6)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 2451/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, w odniesieniu do załącznika XIV (5).

(7)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (6).

(8)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, w odniesieniu metod analizy (7).

(9)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (8).

(10)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2001 z dnia 22 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2001 w odniesieniu do stosowania lizozymu w produktach winiarskich (9).

(11)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (10), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 38.

(12)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające pewne zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (11).

(13)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2003 z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina (12).

(14)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (13).

(15)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (14).

(16)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2003 z dnia 13 października 2003 r. ustalające minimalne naturalne stężenie alkoholu w procentach objętościowych win gatunkowych psr „Vinho verde” pochodzących z portugalskiej strefy uprawy winorośli C I a), na lata winiarskie 2003/2004 i 2004/2005 (15).

(17)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2003 z dnia 13 października 2003 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (16).

(18)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina (17).

(19)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (18).

(20)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (19).

(21)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (20).

(22)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (21).

(23)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (22).

(24)

Do porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (23).

(25)

Rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 (24), które zostało już włączone do porozumienia, należy przenieść do odrębnego punktu w dodatku 1 do protokołu 47 do porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W protokole 47 do porozumienia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 271 z 21.10.1999, str. 47, oraz rozporządzeń 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 i 1991/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (25).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 315 z 14.12.2000, str. 32.

(2)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(3)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 17.

(4)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1.

(5)  Dz.U. L 282 z 8.11.2000, str. 7.

(6)  Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 32.

(7)  Dz.U. L 212 z 7.8.2001, str. 9.

(8)  Dz.U. L 220 z 15.8.2001, str. 17.

(9)  Dz.U. L 278 z 23.10.2001, str. 9.

(10)  Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1.

(11)  Dz.U. L 321 z 26.11.2002, str. 8.

(12)  Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 15.

(13)  Dz.U. L 168 z 5.7.2003, str. 13.

(14)  Dz.U. L 201 z 8.8.2003, str. 9.

(15)  Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 10.

(16)  Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13.

(17)  Dz.U. L 19 z 27.1.2004, str. 3.

(18)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 16.

(19)  Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56.

(20)  Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 3.

(21)  Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 7.

(22)  Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 11.

(23)  Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 9.

(24)  Dz.U. L 272 z 3.10.1990, str. 1.

(25)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


ZAŁĄCZNIK

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006

Dodatek 1 do protokołu 47 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek 1

1.

390 R 2676: Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określające wspólnotowe metody analizy wina (Dz.U. L 272 z 3.10.1990, str. 1), zmienione:

392 R 2645: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2645/92 z dnia 11 września 1992 r. (Dz.U. L 266 z 12.9.1992, str. 10),

395 R 0060: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 60/95 z dnia 16 stycznia 1995 r. (Dz.U. L 11 z 17.1.1995, str. 19),

396 R 0069: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/96 z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. L 14 z 19.1.1996, str. 13),

397 R 0822: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 822/97 z dnia 6 maja 1997 r. (Dz.U. L 117 z 7.5.1997, str. 10),

399 R 0761: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 761/1999 z dnia 12 kwietnia 1999 r. (Dz.U. L 99 z 14.4.1999, str. 4),

32003 R 0440: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 440/2003 z dnia 10 marca 2003 r. (Dz.U. L 66 z 11.3.2003, str. 15),

32004 R 0128: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 128/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 19 z 27.1.2004, str. 3).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.

2.

399 R 1493: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 271 z 21.10.1999, str. 47, zmienione:

1 03 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej przyjętym w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1795: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 z dnia 13 października 2003 r. (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia;

b)

Nie stosuje się art. 1 ust. 1;

c)

Nie stosuje się przepisów tytułu II, z wyjątkiem art. 19, oraz przepisów tytułów III, IV i VII;

d)

Ostatniego zdania art. 19 ust. 2. nie stosuje się do Liechtensteinu.

Ponadto do Liechtensteinu nie stosuje się ostatniego zdania pkt B 1 załącznika VI;

e)

W art. 44 ust. 1 słów: »oraz tam, gdzie to stosowne, nie naruszając art. 45, wina przywożone legalnie« nie stosuje się;

f)

W art. 44 ust. 14 określenie »Połączenie wina pochodzącego z kraju trzeciego« otrzymuje brzmienie »Połączenie wina pochodzącego z kraju trzeciego lub z państwa EFTA«;

g)

W art. 45 ust. 1a słów: »przywożone lub nie« nie stosuje się;

h)

Przepisy rozdziału II tytułu V stosuje się z następującym dostosowaniem:

W drodze odstępstwa od prawodawstwa krajowego Liechtensteinu, wina stołowe pochodzące z Liechtensteinu nieuprawnione do oznaczenia geograficznego muszą spełniać wymogi określone przepisami rozdziału II tytułu V dotyczącego opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony określonych produktów, jeżeli te wina stołowe przeznaczone są na rynek EOG poza Liechtensteinem;

i)

Tytuł VI stosuje się z następującymi dostosowaniami:

Wina gatunkowe pochodzące z państw EFTA uznaje się za równoważne winom gatunkowym produkowanym w określonych regionach (»winom gatunkowym psr«), pod warunkiem, że spełniają one wymogi określone przez prawodawstwo krajowe, które do celów niniejszego protokołu musi być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, zmienionym do celów niniejszego porozumienia.

W odniesieniu do tych win można jednak stosować opis »wino gatunkowe psr« oraz inne opisy, o których mowa w art. 54 ust. 2.

Lista win gatunkowych ustalona przez państwa EFTA będące producentami wina zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

j)

W odniesieniu do art. 54 ust. 4 wina pochodzące z Liechtensteinu uznaje się za wina gatunkowe, jeżeli spełniają one wszystkie wymogi stawiane tzw. »winom kategorii 1« zgodnie z prawodawstwem krajowym.

Wina gatunkowe pochodzące z Liechtensteinu mają prawo do jednego z następujących oznaczeń geograficznych, uzupełnionych lub nie nazwą winnicy, odnoszących się do pochodzenia winogron zgodnie z listą zamieszczoną w urzędowym »Spisie upraw winorośli i AOC« publikowanym w Liechtensteinie:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

Oznaczeniu geograficznemu na etykiecie towarzyszy jedno z następujących określeń: »Kontrollierte Ursprungsbezeichnung«, »KUB«, »Appellation d’origine contrôlée« lub »AOC«;

k)

Nie stosuje się art. 71, 77, 78 i 79;

l)

Do celów załącznika III uznaje się, że Liechtenstein należy do strefy B uprawy winorośli;

m)

Nie naruszając przepisów pkt. D ust. 1 załącznika VI, wina pochodzące z Liechtensteinu produkowane zgodnie z prawodawstwem krajowym i klasyfikowane następnie jako »wina kategorii 1 bez dodatkowego określenia jakości« uznaje się za wina gatunkowe.

3.

32000 R 1607: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się do wina gatunkowego produkowanego w określonych regionach (Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 17).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.

4.

32000 R 1622: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1), zmienione:

32000 R 2451: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2451/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. (Dz.U. L 282 z 8.11.2000, str. 7),

32001 R 1609: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1609/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. (Dz.U. L 212 z 7.8.2001, str. 9),

32001 R 1655: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1655/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U. L 220 z 15.8.2001, str. 17),

32001 R 2066: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2066/2001 z dnia 22 października 2001 r. (Dz.U. L 278 z 23.10.2001, str. 9),

32003 R 1410: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1410/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 r. (Dz.U. L 201 z 8.8.2003, str. 9),

1 03 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej przyjętym w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 R 1427: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 3),

32004 R 1428: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 7).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.

5.

32001 R 0884: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.U. L 128, 10.5.2001, str. 32), zmienione:

32004 R 0908: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 908/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56).

Dla celów porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia;

b)

Nie stosuje się art. 1 ust. 1 lit. b) tiret pierwsze i drugie oraz art. 1 ust. 2;

c)

Nie stosuje się art. 5 ust. 2;

d)

Art. 6 ust. 5 akapit trzeci zdanie drugie otrzymuje brzmienie: »Informacje takie są przekazywane zgodnie z dodatkiem 2 do protokołu 47 porozumienia.«;

e)

Nie stosuje się art. 7 ust. 5 i 6;

f)

W art. 7 ust. 1 lit. c) tiret pierwsze słowa »na egzemplarzach nr 1 i 2« zastępuje się słowami »na egzemplarzach nr 1, 2 i 4«;

g)

Nie stosuje się art. 8 ust. 2, 3 i 5;

h)

Nie stosuje się przepisów tytułu II;

i)

Nie stosuje się art. 19 ust. 2.

6.

32002 R 0753: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 38, zmienione:

32002 R 2086: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2086/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. (Dz.U. L 321 z 26.11.2002, str. 8),

32003 R 1205: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1205/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. (Dz.U. L 168 z 5.7.2003, str. 13),

32004 R 0316: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 316/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 16),

32004 R 0908: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 908/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56),

32004 R 1429: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 11),

32004 R 1991: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 9).

Dla celów porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a)

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia;

b)

W odniesieniu do Liechtensteinu art. 3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: »Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu wymieniona w załączniku VII część A pkt. 1 tiret trzecie i załączniku VIII część B pkt. 1 lit. d) do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 wyrażana jest w pełnych jednostkach procentowych, jednostkach połówkowych lub jednostkach promilowych.«;

c)

Nie stosuje się art. 7 lit. c);

d)

Nie stosuje się odesłania w art. 10 do art. 11 rozporządzenia (WE) nr 884/2001;

e)

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pochodzących z państw trzecich produktów objętych przepisami tytułu II;

f)

W art. 16 dodaje się co następuje:

(i)

W art. 16 ust. 1 lit. a): »þurrt« i »tørr«

(ii)

W art. 16 ust. 1 lit. b): »hálfþurrt« i »halvtørr«

(iii)

W art. 16 ust. 1 lit. c): »hálfsætt« i »halvsøt«

(iv)

W art. 16 ust. 1 lit. d): »sætt« i »søt«;

g)

Przepisów art. 19 nie stosuje się do produktów pochodzących z państw trzecich;

h)

”Artykuł 28 akapit pierwszy tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „Landwein»w przypadku win stołowych pochodzących z Niemiec, Austrii, Liechtensteinu i prowincji Bolzano we Włoszech«;

i)

Zgodnie z art. 28 lit. a) w przypadku Liechtensteinu w odniesieniu do win określanych jako »Landwein« jako oznaczenie geograficzne stosuje się »Liechtensteiner Oberland« lub »Liechtensteiner Unterland«;

j)

W art. 29 ust. 1 dodaje się następującą literę:

»q)

Liechtenstein: określenie ‘Appellation d’origine contrôlée’, ‘AOC’, ‘Kontrollierte Ursprungsbezeichnung’ lub ‘KUB’ towarzyszące nazwie pochodzenia, a w przypadku win gatunkowych – wraz z dodatkowych określeniem jakości ‘Auslese Liechtenstein’, ‘Sélection Liechtenstein’ lub ‘Grand Cru Liechtenstein’, zgodnie z prawodawstwem krajowym.«

;

k)

Nie stosuje się przepisów tytułu V;

l)

W załączniku II dodaje się, co następuje:

»Nazwa odmiany lub jej synonimy

Państwa mogące stosować nazwę odmiany lub jeden z jej synonimów

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein«

;

m)

W załączniku III dodaje się, co następuje:

»Terminy tradycyjne

Wina

Kategoria/kategorie produktu

Język

LIECHTENSTEIN

Dodatkowe terminy tradycyjne

Ablass

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Beerenauslese

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

Beerle lub Beerl lub Beerliwein

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Federweiss (1) lub Weissherbst

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Eiswein

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

Kretzer lub Süssdruck

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach, wino stołowe z OG

niemiecki

Strohwein

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

Trockenbeerenauslese

wszystkie

gatunkowe wino produkowane w określonych regionach

niemiecki

7.

32003 R 1793: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2003 z dnia 13 października 2003 r. ustalające minimalne naturalne stężenie alkoholu w procentach objętościowych win gatunkowych psr »Vinho verde« pochodzących z portugalskiej strefy uprawy winorośli C I a), na lata winiarskie 2003/2004 i 2004/2005 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 10).

Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, w jakich akty te zostały włączone do porozumienia.”


(1)  bez uszczerbku dla stosowania tradycyjnego określenia niemieckiego ‘Federweißer’ w odniesieniu do moszczu winnego częściowo w trakcie fermentacji przeznaczonego do bezpośredniego spożycia przez ludzi, zgodnie z § 34c niemieckiego rozporządzenia w sprawie win oraz art. 12 ust. 1 lit b) oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 z późniejszymi zmianami.«


Top