Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0074

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

OJ L 245, 7.9.2006, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 446–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 69 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 69 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 143 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/74/oj

7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/45


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 74/2006

z dnia 2 czerwca 2006

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 31 do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

Właściwym jest kontynuowanie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami porozumienia przy wdrażaniu i rozwoju rynku wewnętrznego.

(3)

Należy w związku z tym zmienić protokół 31 do porozumienia, aby umożliwić kontynuowanie tej współpracy po dniu 31 grudnia 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 protokołu 31 do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

Zapis „lata 2004 i 2005” w ust. 6 otrzymuje brzmienie: „lata 2004, 2005 i 2006”.

2)

Po ust. 6 wprowadza się następujący ustęp:

„7.   Począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. państwa EFTA uczestniczą w działaniach wspólnotowych związanych z następującą linią budżetową, włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006:

Linia budżetowa 02.03.01: »Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego«.”

3)

Zapis „ust. 5 i 6” w ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: „ust. 5, 6 i 7”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 porozumienia (2).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest opublikowana w Części EOG i w Suplemencie EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 63.

(2)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top