Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0063

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

OJ L 245, 7.9.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 35 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 35 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 125 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/63(2)/oj

7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/11


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 63/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego (2).

(3)

Dyrektywa 2006/1/WE uchyla dyrektywę Rady 84/647/EWG (3), która została uwzględniona w Porozumieniu, i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Po pkt 29 (dyrektywa Rady 84/647/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu:

„29a.

32006 L 0001: dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 82)”

.

2.

Skreśla się tekst punktu 29 (dyrektywa Rady 84/647/EWG).

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2006/1/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2)  Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 82.

(3)  Dz.U. L 335 z 22.12.1984, str. 72.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top