Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0060

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

OJ L 245, 7.9.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 31 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 31 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 121 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/60(2)/oj

7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/7


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 60/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 8b (decyzja Komisji 2004/332/WE) w załączniku IX do porozumienia wprowadza się punkt w następującym brzmieniu:

„8c.

32005 D 0849: decyzja Komisji 2005/849/WE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz.U. L 315 z 1.12.2005, str. 16).”

.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2005/849/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 50.

(2)  Dz.U. L 315 z 1.12.2005, str. 16.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top