Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0463

2006/463/WE: Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Botswany (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2880) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 183, 5.7.2006, p. 20–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 947–955 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 221 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 221 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; Uchylona w sposób domniemany przez 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/463/oj

5.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Botswany

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2880)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/463/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Część 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą przywozić świeże mięso zwierząt określonych w wymienionej decyzji.

(2)

Na mocy wymienionej decyzji niektóre części terytorium Botswany są upoważnione do przywozu do Wspólnoty odkostnionego i dojrzałego mięsa bydła domowego, owiec, kóz lub dzikich albo hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne.

(3)

Organy weterynaryjne Botswany powiadomiły jednak Komisję o pojawieniu się w Botswanie na terytorium BW-1 ognisk pryszczycy. Pierwsze kliniczne objawy tej choroby zostały zaobserwowane w dniu 20 kwietnia 2006 r. przez organy weterynaryjne, które podjęły natychmiastowe i odpowiednie środki kontrolne w strefie dotkniętej chorobą, włączając w to zawieszenie przewozu zwierząt podatnych na chorobę i produktów z nich uzyskiwanych w strefie i poza strefę oraz zamknięcie dwóch przedsiębiorstw eksportujących, zatwierdzonych do celów przywozu do Wspólnoty.

(4)

W celu uwzględnienia wymienionych środków wprowadzonych przez Botswanę należy odpowiednio zmienić wykaz upoważnionych państw trzecich i ich części, zawarty w części I załącznika II do decyzji 79/542/EWG. Odpowiednio, przywóz z Botswany do Wspólnoty przesyłek odkostnionego i dojrzałego mięsa zwierząt domowych i dzikich zwierząt hodowlanych ubitych lub mięsa dzikich zwierząt upolowanych przed dniem 20 kwietnia 2006 r. pochodzących z terytorium BW-1 powinien być oznaczony jako dopuszczony. Jednakże wszystkie przesyłki takiego mięsa z wymienionych zwierząt ubitych lub upolowanych w dniu 20 kwietnia lub po tej dacie pochodzącego z tego terytorium powinny być oznaczone jako niedopuszczone.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG.

(6)

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi w świetle informacji otrzymanych z Botswany.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2002, str. 11.

(2)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/360/WE (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 34).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

ŚWIEŻE MIĘSO

Część 1

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I ICH CZĘŚCI (1)

Państwo

Kod państwa

Opis terytorium

Świadectwo weterynaryjne

Warunki specjalne

Wzór/Wzory

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albania

AL-0

Cały kraj

 

 

AR – Argentyna

AR-0

Cały kraj

EQU

 

 

AR-1

Prowincje: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (z wyjątkiem departamentów Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme i San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe oraz Tucuman

BOV

A

1 oraz 2

AR-2

La Pampa i Santiago del Estero

BOV

A

1 oraz 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 oraz 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (tylko terytorium Ramon Lista) i Salta (tylko departament Rivadavia)

BOV

A

1 oraz 2

AR-6

Salta (tylko departamenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya i Santa Victoria)

BOV

A

1 oraz 2

AR-7

Chaco, Formosa (z wyjątkiem terytorium Ramon Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya oraz Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 oraz 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z wyjątkiem obszaru buforowego 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągającego się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa

BOV

A

1 oraz 2

AR-9

Obszar buforowy 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągający się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa

 

 

AR-10

Część prowincji Corrientes: departamenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme oraz San Luís del Palmar

BOV

A

1 oraz 2

AU – Australia

AU-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bośnia i Hercegowina

BA-0

Cały kraj

 

 

BG – Bulgaria a

BG-0

Cały kraj

EQU

 

 

BG-1

Prowincje: Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnowo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardijk, okręg Sofii, miasto Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana i Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Prowincje: Burgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo i Kardjaliand oraz korytarz o szerokości 20 km na granicy z Turcją

BH – Bahrajn

BH-0

Cały kraj

 

 

BR – Brazylia

BR-0

Cały kraj

EQU

 

 

BR-1

Część stanu Minas Gerais (z wyjątkiem regionalnych przedstawicielstw Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas i Bambuí);

Stan Espíritu Santo;

Stan Goias oraz

część stanu Mato Grosso obejmująca jednostkę regionalną Cuiaba (z wyjątkiem gmin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço), jednostkę regionalną Caceres (z wyjątkiem gminy Caceres), jednostkę regionalną Lucas do Rio Verde, jednostkę regionalną Rondonopolis (z wyjątkiem gminy Itiquiora), jednostkę regionalną Barra do Garça i jednostkę regionalną Barra do Bugres

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-2

Stan Rio Grande do Sul

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-3

Część stanu Mato Grosso do Sul obejmująca gminę Sete Quedas

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-4

Część stanu Mato Grosso do Sul (z wyjątkiem gmin: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde Mato Grosso i Corumbá);

Stan Paraná oraz

Stan Sao Paulo

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BR-5

Stan Paraná,

Stan Mato Grosso do Sul oraz

Stan Sao Paulo

1

BR-6

Stan Santa Catarina

BOV

A oraz H

1 oraz 2

BW – Botswana

BW-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

BW-1

Strefy 5, 6, 7, 8, 9 i 18 weterynaryjnego zwalczania chorób

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 oraz 2

BW-2

Strefy 10, 11, 12, 13 i 14 weterynaryjnego zwalczania chorób

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 oraz 2

BY – Białoruś

BY-0

Cały kraj

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Chiny (Chińska Republika Ludowa)

CN-0

Cały kraj

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Cały kraj

EQU

 

 

CO-1

Strefa wyznaczona liniami biegnącymi od punktu, gdzie rzeka Murri wpada do rzeki Atrato, w dół rzeki Atrato do jej ujścia do Atlantyku i od tego punktu do granicy z Panamą wzdłuż wybrzeża atlantyckiego do Cabo Tiburón; od tego miejsca do Pacyfiku wzdłuż granicy panamsko-kolumbijskiej; od tego punktu do ujścia rzeki Valle wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, a od tego miejsca wzdłuż prostej linii do miejsca, w którym rzeka Murri wpada do rzeki Atrato

BOV

A

2

CO-3

Strefa wyznaczona liniami biegnącymi od ujścia rzeki Sinu do Atlantyku w górę rzeki Sinu do jej źródeł w Alto Paramillo, od tego punktu do Puerto Rey nad Atlantykiem, dalej wzdłuż granicy między departamentami Antiquia i Cordoba i dalej do ujścia rzeki Sinu wzdłuż wybrzeża Atlantyku

BOV

A

2

CR – Kostaryka

CR-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

DZ – Algeria

DZ-0

Cały kraj

 

 

ET – Etiopia

ET-0

Cały kraj

 

 

FK – Falklandy

FK-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandia

GL-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gwatemala

GT-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Cały kraj

 

 

HN – Honduras

HN-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HR – Chorwacja

HR-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Cały kraj

 

 

IN – Indie

IN-0

Cały kraj

 

 

IS – Islandia

IS-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenia

KE-0

Cały kraj

 

 

MA – Maroko

MA-0

Cały kraj

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cały kraj

 

 

MK – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (3)

MK-0

Cały kraj

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Cały kraj

 

 

MX – Meksyk

MX-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

NA – Namibia

NA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

NA-1

Na południe od kordonu sanitarnego sięgającego od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzie

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nowa Kaledonia

NC-0

Cały kraj

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Cały kraj

 

 

NZ – Nowa Zelandia

NZ-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

PY – Paragwaj

PY-0

Cały kraj

EQU

 

 

PY-1

Tereny Chaco central i San Pedro

BOV

A

1 oraz 2

RO – Rumunia a

RO-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rosja

RU-0

Cały kraj

 

 

RU-1

Region Murmańska, autonomiczny obszar Yamalo-Nenets

RUF

SV – Salwador

SV-0

Cały kraj

 

 

SZ – Suazi

SZ-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Obszar położony na zachód od ogrodzenia »czerwonej linii«, który rozciąga się na północ od rzeki Usutu do granicy z Republiką Południowej Afryki na zachód od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Obszary weterynaryjnego nadzoru pryszczycy i kontroli szczepień zgodnie z rozporządzeniem, opublikowanym w dzienniku urzędowym pod nr 51 w 2001 r.

BOV, RUF, RUW

F

1 oraz 2

TH – Tajlandia

TH-0

Cały kraj

 

 

TN – Tunezja

TN-0

Cały kraj

 

 

TR – Turcja

TR-0

Cały kraj

 

 

TR-1

Prowincje Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Cały kraj

 

 

US – Stany Zjednoczone

US-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Czarnogóra

XM-0

Cały obszar celny (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Serbia (2)

XS-0

Cały obszar celny (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Urugwaj

UY-0

Cały kraj

EQU

 

 

BOV

A

1 oraz 2

OVI

A

1 oraz 2

ZA – Republika Południowej Afryki

ZA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Cały kraj z wyjątkiem:

części obszaru zwalczania pryszczycy w regionach weterynaryjnych prowincji Mpumalanga i Północnej, w okręgu Ingwavuma regionu weterynaryjnego Natal i na obszarze graniczącym z Botswaną na wschód od 28° długości geograficznej, oraz

okręgu Camperdown w prowincji KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Cały kraj

 

 

=

Nie złożono żadnego świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zabroniony (z wyjątkiem gatunków, które zostały wskazane w wierszu dla całego kraju).

a

=

Stosuje się tylko do czasu, aż państwo przystępujące zostanie państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Warunki specjalne zaznaczone w kolumnie 6

»1«

Ograniczenia geograficzne i czasowe:

Kod państwa

Świadectwo weterynaryjne

Okres czasu/daty kiedy przywóz do Wspólnoty jest dopuszczony lub nie jest dopuszczony w zależności od daty uboju/zabicia zwierząt, z których pochodzi mięso

Wzór

SG

AR-1

BOV

A

Do dnia 31 stycznia 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 lutego 2002 r. włącznie

Dopuszczony

AR-2

BOV

A

Do dnia 8 marca 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 9 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczony

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Do dnia 28 lutego 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczony

AR-5

BOV

A

Od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 10 lipca 2003 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 11 lipca 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

AR-6

BOV

A

Od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 4 września 2003 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 5 września 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

AR-7

BOV

A

Od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 7 października 2003 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 8 października 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

AR-8

BOV

A

Do dnia 17 marca 2005 r. włącznie

patrz AR-5, AR-6 i AR-7 dla okresów, w których przywóz z obszarów należących do terytorium oznaczonego jako AR-8 był niedopuszczony

Od dnia 18 marca 2005 r. włącznie

Dopuszczony

AR-10

BOV

A

Do dnia 3 stycznia 2006 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 4 stycznia 2006 r. włącznie, z wyjątkiem przesyłek wysłanych do Wspólnoty przed dniem 4 lutego 2006 r., opatrzonych świadectwem wystawionym między dniem 4 stycznia i dniem 4 lutego 2006 r.

Niedopuszczony

BR-1

BOV

A

Od dnia 1 grudnia 2001 r.

Dopuszczony

BR-2

BOV

A

Do dnia 30 listopada 2001 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 grudnia 2001 r. włącznie

Dopuszczony

BR-3

BOV

A

Do dnia 31 października 2002 r. włącznie

Dopuszczony

Od dnia 1 listopada 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

BR-4

BOV

A

Od dnia 1 grudnia 2001 r. włącznie do dnia 29 września 2005 r. włącznie

Dopuszczony

BR-5

BOV

 

Od dnia 30 września 2005 r. włącznie

Niedopuszczony

BR-6

BOV

A

Od dnia 1 grudnia 2001 r.

Dopuszczony

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Do dnia 20 kwietnia 2006 r.

Dopuszczony

Od dnia 20 kwietnia 2006 r. włącznie

Niedopuszczony

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Do dnia 6 marca 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 7 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczony

PY-1

BOV

A

Do dnia 31 sierpnia 2002 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 września 2002 r. włącznie do dnia 19 lutego 2003 r.

Dopuszczony

Od dnia 20 lutego 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Do dnia 3 sierpnia 2003 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 4 sierpnia 2003 r. włącznie

Dopuszczony

UY-0

BOV, OVI

A

Do dnia 31 października 2001 r. włącznie

Niedopuszczony

Od dnia 1 listopada 2001 r. włącznie

Dopuszczony

»2«

Ograniczenia dotyczące kategorii:

Nie są dopuszczone wszelkie podroby (z wyjątkiem – w przypadku bydła – przepony i mięśni żwaczy).”.


(1)  Bez uszczerbku dla specjalnych wymagań dotyczących certyfikacji ustanowionych porozumieniami Wspólnoty z państwami trzecimi.

(2)  Z wyjątkiem Kosowa, określonego zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

(3)  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę państwa, która zostanie ustalona w wyniku prowadzonych obecnie w ONZ negocjacji w tej sprawie.

(4)  Serbia i Czarnogóra są republikami tworzącymi Federację, ale mającymi własne obszary celne, w związku z czym wymienione są oddzielnie.

=

Nie złożono żadnego świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zabroniony (z wyjątkiem gatunków, które zostały wskazane w wierszu dla całego kraju).

a

=

Stosuje się tylko do czasu, aż państwo przystępujące zostanie państwem członkowskim Unii Europejskiej.


Top