Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0796

Wspólne działanie Rady 2005/796/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

OJ L 300, 17.11.2005, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 12–12 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/796/oj

17.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/64


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/796/WPZiB

z dnia 14 listopada 2005 r.

zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/873/WPZiB przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego (1). Dnia 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/534/WPZiB przedłużające ten mandat i zmieniające wspólne działanie 2003/873/WPZiB (2).

(2)

Dnia 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/587/WPZiB (3) przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego do dnia 28 lutego 2006 r.

(3)

Dnia 14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/797/WPZiB (4) w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich, EUPOL COPPS, które określa szczególną rolę SPUE. Jego mandat powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(4)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2003/873/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

ustanowienie trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyńskiemu, zgodnie z najlepszymi standardami międzynarodowymi, przy współdziałaniu z programami rozwoju instytucjonalnego Wspólnoty Europejskiej, jak również z innymi działaniami podejmowanymi na szczeblu międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa, w tym z reformą wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.”;

2)

w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„m)

udzielanie, w razie konieczności, wskazówek Szefowi Misji/Komisarzowi Policji Biura Unii Europejskiej ds. Koordynacji Wspierania Policji Palestyńskiej (EUPOL COPPS).”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r.

W imieniu Rady

T. JOWELL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 46.

(2)  Dz.U. L 234 z 3.7.2004, str. 18.

(3)  Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 99.

(4)  Patrz: str. 65 niniejszego Dziennika Urzędowego.


Top