Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0509

2005/509/WE: Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

OJ L 185, 16.7.2005, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 230–230 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/509/oj

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/32


DECYZJA RADY

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

(2005/509/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów (1) na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Barbary BRÜNING (Barbara BRÜNING), o czym Rada została powiadomiona w dniu 19 kwietnia 2005 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zostaje mianowany zastępcą członka Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2006 r.

Stefan KRAXNER

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(Członek parlamentu krajowego Hamburga)

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


Top