Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

2004/844/WE: Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285)

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

10.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/27


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 listopada 2004 r.

ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4285)

(2004/844/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. mającą na celu usprawnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym powołanym na mocy art. 17 ust. 1 dyrektywy 2003/8/WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy 2003/8/WE stanowi, że Komisja ma obowiązek opracować standardowy formularz wniosku o pomoc prawną oraz sposób przekazywania omawianych wniosków.

(2)

Standardowy sposób przekazywania wniosków o pomoc prawną pomiędzy organami sądowymi Państw Członkowskich został ustalony decyzją Komisji K(2003) 1829 (2).

(3)

Standardowy formularz wniosku o pomoc prawną jako taki zostanie opracowany najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r. na mocy art. 16 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2003/8/WE. Formularz ten powinien zatem zostać ustanowiony niniejszą decyzją.

(4)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania, która nie jest związana postanowieniami dyrektywy 2003/8/WE, nie jest związana niniejszą decyzją ani nie podlega jej stosowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Standardowy formularz składania wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą 2003/8/WE określa Załącznik.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji

António VITORINO

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 41.

(2)  Decyzja dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top