Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2097

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2097/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

OJ L 365, 10.12.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2097/oj

10.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2097/2004

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie wstrzymania połowów śledzia przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe, przewiduje kwoty na połowy śledzia na rok 2004 (2).

(2)

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń ilościowych połowów niektórych gatunków objętych kwotami, niezbędne jest określenie przez Komisję daty wykorzystania przyznanej kwoty połowów dokonanych przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego.

(3)

Według informacji przekazanych Komisji połowy śledzia w wodach Morza Północnego na północ od 53° 30′ N, dokonane przez statki pływające pod banderą Francji lub statki zarejestrowane we Francji, osiągnęły kwotę przyznaną na rok 2004. Francja zakazała połowów tego gatunku od dnia 23 października 2004 r. Należy zatem utrzymać tę datę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Statki pływające pod banderą Francji lub zarejestrowane we Francji wykorzystały kwotę na połowy śledzia w wodach Morza Północnego na północ od 53° 30′ N, przyznaną Francji na rok 2004.

Połowy śledzia w wodach Morza Północnego na północ od 53° 30′ N, dokonywane przez statki pływające pod banderą Francji lub zarejestrowane we Francji są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1928/2004 (Dz.U. L 332 z 6.11.2004, str. 5).


Top