EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1021R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 25 czerwca 2019 r.)

ST/14525/2019/INIT

OJ L 179I , 9.6.2020, p. 4–4 (ES, ET, EL, FR, NL, PL, SV)
OJ L 179I , 9.6.2020, p. 4–6 (DE, EN, GA, HR, LV, LT, HU, PT, RO, SK, SL)
OJ L 179I , 9.6.2020, p. 4–7 (DA)
OJ L 179I , 9.6.2020, p. 4–5 (BG, CS, IT, MT, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/corrigendum/2020-06-09/oj

9.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 179/4


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 25 czerwca 2019 r. )

1.

Strona 59, załącznik I, część A, tabela, pozycja „Eter tetrabromodifenylu C12H6Br4O”, kolumna czwarta, pkt 3:

zamiast:

„3.

Na zasadzie odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie: sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/WE(1).”,

powinno być:

„3.

Na zasadzie odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie: sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE(1).”.

2.

Strona 61, załącznik I, część A, tabela, pozycja „Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE)”, kolumna czwarta, pkt 4, formuła wprowadzająca:

zamiast:

„4.

Szczególne wyłączenia dotyczące części zamiennych do pojazdów silnikowych, o których mowa w pkt. 2 lit. b) ppkt (ii), mają zastosowanie do produkcji i stosowania komercyjnego dekaBDE w co najmniej jednej z następujących kategorii:”,

powinno być:

„4.

Szczególne wyłączenia dotyczące części zamiennych do pojazdów silnikowych, o których mowa w pkt. 3 lit. b) ppkt (ii), mają zastosowanie do produkcji i stosowania komercyjnego dekaBDE w co najmniej jednej z następujących kategorii:”.

3.

Strona 61, załącznik I, część A, tabela, pozycja „Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; dekaBDE)”, kolumna czwarta, pkt 7:

zamiast:

„7.

Zezwala się na wprowadzanie do obrotu i stosowanie wyrobów zawierających dekaBDE importowanych do celów określonych w szczególnych wyłączeniach w pkt. 2 do czasu wygaśnięcia tych wyłączeń. Pkt 6 stosuje się tak, jak gdyby wyroby takie wyprodukowano zgodnie z wyłączeniem określonym w pkt. 2. Wyroby takie będące już w użyciu przed datą wygaśnięcia odpowiednich wyłączeń mogą być nadal stosowane.”,

powinno być:

„7.

Zezwala się na wprowadzanie do obrotu i stosowanie wyrobów zawierających dekaBDE importowanych do celów określonych w szczególnych wyłączeniach w pkt. 3 do czasu wygaśnięcia tych wyłączeń. Pkt 6 stosuje się tak, jak gdyby wyroby takie wyprodukowano zgodnie z wyłączeniem określonym w pkt. 3. Wyroby takie będące już w użyciu przed datą wygaśnięcia odpowiednich wyłączeń mogą być nadal stosowane.”.

4.

Strona 67, załącznik III, część B, nagłówek

zamiast:

„CZĘŚĆ B”,

powinno być:

„CZĘŚĆ B

Substancja (nr CAS)”.


Top