EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0810

Sprawa C-810/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Trnave – Słowacja) – DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. / Finančné riaditeľstvo SR (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – Unia celna i Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Podpozycja 8525 80 91 – Kamery i aparaty cyfrowe – Rejestrujące kamery wideo – Wideokamera cyfrowa zdolna do utrwalania i rejestrowania nieruchomych obrazów i sekwencji wideo w rozdzielczości poniżej 800 × 600 pikseli)

OJ C 240, 20.7.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 240/14


Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Trnave – Słowacja) – DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. / Finančné riaditeľstvo SR

(Sprawa C-810/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 - Unia celna i Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura scalona - Podpozycja 8525 80 91 - Kamery i aparaty cyfrowe - Rejestrujące kamery wideo - Wideokamera cyfrowa zdolna do utrwalania i rejestrowania nieruchomych obrazów i sekwencji wideo w rozdzielczości poniżej 800 × 600 pikseli)

(2020/C 240/18)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Krajský súd v Trnave

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.

Strona przeciwna: Finančné riaditeľstvo SR

Sentencja

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w brzmieniu wynikającym kolejno z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r., rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r., rozporządzenia Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r., rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r., rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r., należy interpretować w ten sposób, że jej podpozycja 8525 80 91 jako „rejestrujące kamery wideo” obejmuje wideokamery cyfrowe posiadające podwójną funkcję, a mianowicie utrwalanie i rejestrowanie jednocześnie nieruchomych obrazów i sekwencji wideo, mimo że w przypadku sekwencji wideo kamery te umożliwiają wyłącznie utrwalanie i rejestrowanie takich sekwencji w rozdzielczości obrazu poniżej 800 x 600, jeżeli podstawową funkcją tych wideokamer cyfrowych jest utrwalanie i rejestrowanie takich sekwencji, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.


(1)  Dz.U. C 82 z 4.3.2019.


Top