EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0638

Sprawa C-638/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 kwietnia 2020 r. – Komisja Europejska / Rumunia (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 i załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekroczenie dopuszczalnych wartości dla mikrocząsteczek (PM10) w strefie RO32101 (Bukareszt, Rumunia) – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Właściwe środki)

OJ C 240, 20.7.2020, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 240/9


Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 kwietnia 2020 r. – Komisja Europejska / Rumunia

(Sprawa C-638/18) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2008/50/WE - Jakość otaczającego powietrza - Artykuł 13 ust. 1 i załącznik XI - Systematyczne i trwałe przekroczenie dopuszczalnych wartości dla mikrocząsteczek (PM10) w strefie RO32101 (Bukareszt, Rumunia) - Artykuł 23 ust. 1 - Załącznik XV - „Jak najkrótszy” okres przekroczenia - Właściwe środki)

(2020/C 240/11)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Nicolae i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rumunia (przedstawiciele: początkowo A. Wellman, O.-C. Ichim, M. Chicu i C.-R. Canţăr, następnie E. Gane, A. Wellman, O.-C. Ichim i M. Chicu, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Rumunia, po pierwsze, z powodu systematycznego i trwałego nieprzestrzegania od roku 2007 do co najmniej roku 2016 dziennych wartości dopuszczalnych dla stężeń PM10 i z powodu systematycznego i trwałego nieprzestrzegania od roku 2007 do roku 2014 włącznie, z wyjątkiem roku 2013, rocznych wartości dopuszczalnych dla stężeń PM10 w strefie RO32101 (Bukareszt, Rumunia) uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, w związku z załącznikiem XI do niej, a po drugie, uchybiła w odniesieniu do tej strefy od dnia 11 czerwca 2010 r. zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 23 ust. 1 tej dyrektywy w związku z załącznikiem XV do niej, a w szczególności przewidzianemu w art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy zobowiązaniu do zapewnienia, aby okres przekroczenia był jak najkrótszy.

2)

Rumunia zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 445 z 10.12.2018.


Top