EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0559

Sprawa C-559/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg - Niemcy) – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – Unia celna i Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Podpozycja 85044030 – Przekształtniki – Kryteria klasyfikacji – Zasadnicze przeznaczenie)

OJ C 383, 11.11.2019, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 383/35


Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg - Niemcy) – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(Sprawa C-559/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 - Unia celna i Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura scalona - Podpozycja 85044030 - Przekształtniki - Kryteria klasyfikacji - Zasadnicze przeznaczenie)

(2019/C 383/38)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: TDK-Lambda Germany GmbH

Strona przeciwna: Hauptzollamt Lörrach

Sentencja

Podpozycję 85 044 030 Nomenklatury scalonej, zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w brzmieniu wynikającym kolejno z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r., należy interpretować w ten sposób, że przekształtniki takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym mogą być objęte wspomnianą podpozycją jedynie wówczas, gdy ich zasadniczym przeznaczeniem jest zastosowanie z „urządzeniami telekomunikacyjnymi lub maszynami do automatycznego przetwarzania danych oraz urządzeniami do tych maszyn” w rozumieniu tej podpozycji, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego.


(1)  Dz.U. C 436 z 3.12.2018.


Top