EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0138

Sprawa C-138/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 16 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Skatteministeriet/Estron A/S (Odesłanie prejudycjalne — Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Złącza do aparatów słuchowych — Części i akcesoria — Nomenklatura scalona — Podpozycje 85444290, 90214000 i 90219010)

OJ C 255, 29.7.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 255/11


Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 16 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Skatteministeriet/Estron A/S

(Sprawa C-138/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólna Taryfa Celna - Klasyfikacja taryfowa - Złącza do aparatów słuchowych - Części i akcesoria - Nomenklatura scalona - Podpozycje 85444290, 90214000 i 90219010)

(2019/C 255/13)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Vestre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Skatteministeriet

Druga strona postępowania: Estron A/S

Sentencja

1)

Uwagę 2 lit. a) do działu 90 Nomenklatury scalonej stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r., w związku z ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej nr 1 i 6 należy interpretować w ten sposób, że zawarte w owej uwadze wyrażenie „części i akcesoria, które są towarami objętymi dowolną pozycją niniejszego działu lub działu 84, 85 lub 91” obejmuje wyłącznie czterocyfrowe pozycje tych działów.

2)

Do sądu odsyłającego należy dokonanie klasyfikacji taryfowej omawianych w postępowaniu głównym złączy do aparatów słuchowych w świetle elementów dostarczonych przez Trybunał w odpowiedzi na pytania przedstawione mu przez sąd odsyłający.

3)

Uwagę 1 lit. m) do sekcji XVI Nomenklatury scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia nr 2658/87, zmienionego rozporządzeniem nr 1031/2008, należy interpretować w ten sposób, że jeżeli towar jest objęty działem 90 Nomenklatury scalonej, nie może on również zostać objęty jej działami 84 i 85.


(1)  Dz.U. C 166 z 14.5.2018.


Top