Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0305

Sprawa C-305/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Włochy) — Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps/Presidenza del Consiglio dei Ministri i in. (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2008/98/WE — Odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów — Wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami zapewniającego samowystarczalność krajową — Tworzenie spalarni lub zwiększanie wydajności istniejących instalacji — Kwalifikacja spalarni jako „strategicznych obiektów infrastruktury i instalacji o istotnym znaczeniu krajowym” — Poszanowanie zasady „hierarchii postępowania z odpadami” — Dyrektywa 2001/42/WE — Konieczność przeprowadzenia „oceny wpływu na środowisko”)

OJ C 230, 8.7.2019, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 230/17


Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Włochy) — Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps/Presidenza del Consiglio dei Ministri i in.

(Sprawa C-305/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2008/98/WE - Odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów - Wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami zapewniającego samowystarczalność krajową - Tworzenie spalarni lub zwiększanie wydajności istniejących instalacji - Kwalifikacja spalarni jako „strategicznych obiektów infrastruktury i instalacji o istotnym znaczeniu krajowym” - Poszanowanie zasady „hierarchii postępowania z odpadami” - Dyrektywa 2001/42/WE - Konieczność przeprowadzenia „oceny wpływu na środowisko”)

(2019/C 230/20)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps

Strona przeciwna: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Przy udziale: Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus, Comitato Donne 29 Agosto

Sentencja

1)

Zasadę „hierarchii postępowania z odpadami” wyrażoną w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy w świetle art. 13 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego takiego jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, w którym kwalifikuje się spalarnie odpadów jako „strategiczne obiekty infrastruktury i instalacje o istotnym znaczeniu krajowym”, pod warunkiem że uregulowanie to jest zgodne z innymi przepisami tej dyrektywy, które ustanawiają bardziej szczegółowe obowiązki.

2)

Artykuł 2 lit. a), art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko należy interpretować w ten sposób, że uregulowanie krajowe takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, składające się z przepisów stanowiących podstawę prawną i przepisów wykonawczych, podwyższające wydajność istniejących spalarni odpadów i przewidujące utworzenie nowych instalacji tego rodzaju, wchodzi w zakres pojęcia „planów i programów” w rozumieniu tej dyrektywy, gdy może wywierać znaczący wpływ na środowisko, i powinno w związku z tym być poddane uprzednio ocenie wpływu na środowisko.


(1)  Dz.U. C 268 z 30.7.2018.


Top