Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0128

Sprawa C-128/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2019 r. — Rzeczpospolita Polska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa (UE) 2016/2284 — Redukcja krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych — Przyjmowanie aktów prawa Unii — Przebieg procedury prawodawczej — Artykuł 4 ust. 3 TUE — Zasada lojalnej współpracy — Skuteczne wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych prawodawcy Unii — Ocena skutków — Wystarczająca ocena skutków zaskarżonego aktu — Artykuł 5 ust. 4 TUE — Zasada proporcjonalności — Artykuł 4 ust. 2 TUE — Równość państw członkowskich wobec traktatów — Artykuł 191 ust. 2 TFUE — Polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego — Uwzględnienie różnorodności regionów Unii Europejskiej — Kontrola sądowa)

OJ C 155, 6.5.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 155/3


Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2019 r. — Rzeczpospolita Polska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-128/17) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Dyrektywa (UE) 2016/2284 - Redukcja krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych - Przyjmowanie aktów prawa Unii - Przebieg procedury prawodawczej - Artykuł 4 ust. 3 TUE - Zasada lojalnej współpracy - Skuteczne wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych prawodawcy Unii - Ocena skutków - Wystarczająca ocena skutków zaskarżonego aktu - Artykuł 5 ust. 4 TUE - Zasada proporcjonalności - Artykuł 4 ust. 2 TUE - Równość państw członkowskich wobec traktatów - Artykuł 191 ust. 2 TFUE - Polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego - Uwzględnienie różnorodności regionów Unii Europejskiej - Kontrola sądowa)

(2019/C 155/03)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Tamás i A. Pospíšilová Padowska, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Simm, A.-Z. Varfi, K. Adamczyk Delamarre i A. Sikora-Kalėda, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Węgry (przedstawiciele: M. Z. Fehér, G. Koós i E. Tóth, pełnomocnicy), Rumunia (przedstawiciele: C. Canțăr, R. H. Radu, A. Wellman i M. Chicu, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przestawiciele: K. Petersen, K. Herrmann i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

3)

Węgry, Rumunia oraz Komisja Europejska pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 151 z 15.5.2017.


Top