Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TB0739

Sprawa T-739/17: Postanowienie Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Euracoal i in./Komisja Skarga o stwierdzenie nieważności – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2010/75/UE – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik – Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1442 – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność

OJ C 65, 18.2.2019, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 65/37


Postanowienie Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Euracoal i in./Komisja

(Sprawa T-739/17) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2010/75/UE - Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik - Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1442 - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

(2019/C 65/47)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia), Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein eV (Kolonia, Niemcy), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Niemcy), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Niemcy), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Niemcy) (przedstawiciele: W. Spieth i N. Hellermann, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Becker i K. Petersen, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 263 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. 2017, L 212, s. 1).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Postępowanie w sprawie złożonych przez Polską Grupę Energetyczną S.A. (PGE), Republikę Francuską, Elektrárny Opatovice, a.s. i Saale Energie GmbH, Sev.en EC, a.s., Freistaat Sachsen, Elektrárna Počerady, a.s., European Environmental Bureau (EEB) oraz Client Earth wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

3)

L’association européenne du charbon et du lignite (Euracoal), Deutscher Braunkohlen-Industrie – Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH i eins energie in sachsen GmbH & Co. KG pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską, z wyjątkiem kosztów dotyczących wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

4)

Euracoal, Deutscher Braunkohlen-Industrie – Verein, Lausitz Energie Kraftwerke, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, eins energie in sachsen, Komisja, PGE, Republika Francuska, Elektrárny Opatovice i Saale Energie, Sev.en EC, Freistaat Sachsen, Elektrárna Počerady, EEB oraz Client Earth pokrywają własne koszty związane z wnioskami o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.


(1)  Dz.U. C 5 z 8.1.2018.


Top