Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0160

Sprawa C-160/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Artykuł 3 — Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne — Obszar miejski objęty scaleniem — Możliwość odstępstw od obowiązujących założeń zagospodarowania przestrzennego — Zmiana „planów i programów”]

OJ C 268, 30.7.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130212003582018/C 268/161602017CJC26820180730PL01PLINFO_JUDICIAL20180607131311

Sprawa C-160/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Artykuł 3 — Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne — Obszar miejski objęty scaleniem — Możliwość odstępstw od obowiązujących założeń zagospodarowania przestrzennego — Zmiana „planów i programów”]

Top

C2682018PL1310120180607PL0016131131

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne

(Sprawa C-160/17) ( 1 )

„[Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Artykuł 3 — Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne — Obszar miejski objęty scaleniem — Możliwość odstępstw od obowiązujących założeń zagospodarowania przestrzennego — Zmiana „planów i programów”]”

2018/C 268/16Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Strona pozwana: Région wallonne

Przy udziale: Commune d’Orp-Jauche, Bodymat SA

Sentencja

Artykuł 2 lit. a), art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko należy interpretować w ten sposób, że dekret ustanawiający obszar miejski podlegający scaleniu, który ma na celu jedynie określenie zakresu obszaru geograficznego, na którym może zostać zrealizowany plan zagospodarowania przestrzennego zmierzający do zmiany i rozwoju funkcji miejskich, wymagający utworzenia, zmiany, rozszerzenia, rozbiórki lub podniesienia lądowych ciągów komunikacyjnych i przestrzeni publicznej, w celu realizacji którego zezwala się na odstępstwa od niektórych założeń planu zagospodarowania przestrzennego, wchodzi ze względu na tę możliwość wprowadzania odstępstw w zakres pojęcia „planu lub programu” w rozumieniu tej dyrektywy, wobec czego musi on zostać poddany ocenie oddziaływania na środowisko.


( 1 ) Dz.U. C 178 z 6.6.2017.

Top