Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0526

Sprawa C-526/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2011/92/WE — Ocena oddziaływania na środowisko odwiertów w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż gazu łupkowego — Głębokie wiercenia — Kryteria selekcji — Ustalenie progów)

OJ C 259, 23.7.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060391994092018/C 259/095262016CJC25920180723PL01PLINFO_JUDICIAL201805317822

Sprawa C-526/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2011/92/WE — Ocena oddziaływania na środowisko odwiertów w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż gazu łupkowego — Głębokie wiercenia — Kryteria selekcji — Ustalenie progów)

Top

C2592018PL720120180531PL00097282

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 maja 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska

(Sprawa C-526/16) ( 1 )

„(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2011/92/WE — Ocena oddziaływania na środowisko odwiertów w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż gazu łupkowego — Głębokie wiercenia — Kryteria selekcji — Ustalenie progów)”

2018/C 259/09Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Owsiany-Hornung, D. Milanowska i C. Zadra, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna, D. Krawczyk, M. Orion Jędrysek, H. Schwarz i K. Majcher, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Poprzez wyłączenie z procedury sprawdzenia konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż gazu łupkowego wykonanych metodą odwiertów o głębokości do 5000 m, z wyjątkiem wierceń o głębokości od 1000 m zlokalizowanych w strefach ujęć wody, na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz na obszarach objętych formami ochrony przyrody, w postaci parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów „Natura 2000”, i otulinach tychże obszarów, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 2 i 3 w związku z załącznikami II i III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

2)

Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


( 1 ) Dz.U. C 14 z 16.1.2017.

Top