Help Print this page 

Document 62017TB0197

Title and reference
Sprawa T-197/17: Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2018 r. – Abel i in. / Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna — Środowisko naturalne — Przyjęcie przez Komisję rozporządzenia dotyczącego emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych — Żądanie naprawienia szkód i zadośćuczynienia za krzywdy, jakie mieli ponieść skarżący — Brak rzeczywistego i pewnego charakteru szkody — Sytuacja mogąca wywołać u każdej osoby poczucie krzywdy — Brak szkody podlegającej naprawieniu — Wniosek o wydanie nakazu)

OJ C 240, 9.7.2018, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 240/44


Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2018 r. – Abel i in. / Komisja

(Sprawa T-197/17) (1)

((Odpowiedzialność pozaumowna - Środowisko naturalne - Przyjęcie przez Komisję rozporządzenia dotyczącego emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Żądanie naprawienia szkód i zadośćuczynienia za krzywdy, jakie mieli ponieść skarżący - Brak rzeczywistego i pewnego charakteru szkody - Sytuacja mogąca wywołać u każdej osoby poczucie krzywdy - Brak szkody podlegającej naprawieniu - Wniosek o wydanie nakazu))

(2018/C 240/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Abel (Montreuil, Francja) i 1428 pozostałych skarżących, których nazwiska wskazano w załączniku do postanowienia (przedstawiciel: J. Assous, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.F. Brakeland, M. Huttunen i A. Becker, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkód, jakie mieli ponieść skarżący w wyniku przyjęcia rozporządzenia Komisji (UE) 2016/646 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Dz.U. 2016, L 109, s. 1).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Marc Abel i pozostali skarżący, których nazwiska wskazano w załączniku, zostają obciążeni kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 151 z 15.5.2017.


Top