Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0271

Sprawa T-271/18: Skarga wniesiona w dniu z 3 maja 2018 r. – Mauritsch / INEA

OJ C 231, 2.7.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702PL01PLINFO_JUDICIAL20180503394021

Sprawa T-271/18: Skarga wniesiona w dniu z 3 maja 2018 r. – Mauritsch / INEA

Top

C2312018PL3910120180503PL0050391402

Skarga wniesiona w dniu z 3 maja 2018 r. – Mauritsch / INEA

(Sprawa T-271/18)

2018/C 231/50Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Walter Mauritsch (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokaci S. Rodrigues i A. Champetier)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji strony pozwanej z dnia 24 stycznia 2018 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 4 października 2017 r., a po drugie, jej decyzji z dnia 2 sierpnia 2017 r. oddalającej wniosek o odszkodowanie złożony przez skarżącego w dniu 10 kwietnia 2017 r.;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za szkodę poniesioną z winy strony pozwanej, w wysokości utraconych uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych za okres maksymalnie trzech lat, powiększonej o odsetki według odpowiedniej stopy procentowej; oraz

obciążenie strony pozwanej kosztami poniesionymi przez skarżącego.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi zarzut, że strona pozwana nie przedstawiła mu odpowiednich i jasnych informacji o jego uprawnieniach z zabezpieczenia społecznego w razie odmowy podpisania przedłużenia umowy. Skarżący twierdzi, że nie mógł wiedzieć, iż jego odmowa podpisania umowy zostanie potraktowana jako rezygnacja. Tym samym skarżący został pozbawiony informacji, a strona skarżąca naruszyła obowiązek staranności i zasadę dobrej administracji określoną w art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Top