Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0175

Sprawa C-175/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd / European Medicines Agency (EMA) wniesione w dniu 6 marca 2018 r. przez PTC Therapeutics International Ltd

OJ C 231, 2.7.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150321954852018/C 231/091752018CJC23120180702PL01PLINFO_JUDICIAL201803068921

Sprawa C-175/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd / European Medicines Agency (EMA) wniesione w dniu 6 marca 2018 r. przez PTC Therapeutics International Ltd

Top

C2312018PL810120180306PL00098192

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd / European Medicines Agency (EMA) wniesione w dniu 6 marca 2018 r. przez PTC Therapeutics International Ltd

(Sprawa C-175/18 P)

2018/C 231/09Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: PTC Therapeutics International Ltd (przedstawiciele: G. Castle, Solicitor, B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou QC, C. Thomas, Barrister)

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Leków, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Żądania wnoszącego odwołanie

uwzględnienie odwołania PTC i uchylenie zaskarżonego wyroku;

stwierdzenie nieważności decyzji EMA w sprawie ujawnienia niektórych informacji na podstawie rozporządzenia o powszechnym dostępie do dokumentów ( 1 ), doręczonej PTC w dniu 25 listopada 2015 r.;

przekazanie sprawy do EMA w celu ponownego rozważenia i zredagowania poufnych fragmentów decyzji w drodze konsultacji z PTC i

obciążenie EMA poniesionymi przez PTC kosztami postępowania i innymi kosztami związanymi z niniejszą sprawą.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżony wyrok należy uchylić z następujących powodów:

Sąd nie uznał, że dokumenty, których sprawa dotyczy są chronione na podstawie ogólnego domniemania poufności;

Sąd nie stwierdził, że dokumenty, których sprawa dotyczy stanowią w całości poufne informacje handlowe chronione na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia o powszechnym dostępie do dokumentów;

Sąd nie stwierdził, że dokumenty, których sprawa dotyczy podlegają w całości ochronie na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia o powszechnym dostępie do dokumentów;

EMA nie dokonała wymaganego prawem wyważenia [spornych interesów].


( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43).

Top