Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XX0524(01)

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 177, 24.5.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 177/4


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2018/C 177/04)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: kwiecień 2018 r.

Okres zastosowania: lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r.

04-2018

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,3648

7,44788

7,42091

311,721

4,19366

1 BGN =

0,511300

1

12,9690

3,80810

3,79431

159,383

2,14422

1 CZK =

0,0394247

0,0771069

1

0,293631

0,292567

12,2895

0,165334

1 DKK =

0,134266

0,262598

3,40564

1

0,99638

41,8536

0,563068

1 HRK =

0,134754

0,263553

3,41802

1,003635

1

42,0057

0,565114

1 HUF =

0,00320800

0,00627421

0,0813703

0,023893

0,0238063

1

0,0134533

1 PLN =

0,238455

0,466371

6,04837

1,77599

1,76955

74,3314

1

1 RON =

0,214692

0,419895

5,44563

1,59900

1,59321

66,9240

0,900346

1 SEK =

0,096416

0,188570

2,44557

0,718095

0,715494

30,0549

0,404336

1 GBP =

1,14663

2,24258

29,0840

8,53996

8,5090

357,428

4,80857

1 NOK =

0,103948

0,203301

2,63661

0,774191

0,771387

32,4027

0,435922

1 ISK =

0,00817678

0,0159922

0,207402

0,0608997

0,0606791

2,54887

0,034291

1 CHF =

0,841050

1,64493

21,3331

6,26404

6,24135

262,173

3,52708


04-2018

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,65783

10,37172

0,872122

9,62022

122,298

1,18899

1 BGN =

2,38155

5,30306

0,445915

4,91881

62,5307

0,607930

1 CZK =

0,183634

0,408902

0,034383

0,379274

4,82154

0,0468756

1 DKK =

0,625390

1,39257

0,117097

1,29167

16,4204

0,159641

1 HRK =

0,627663

1,39764

0,1175223

1,29637

16,4801

0,160222

1 HUF =

0,0149423

0,0332725

0,00279777

0,0308617

0,392331

0,00381428

1 PLN =

1,110684

2,47319

0,207962

2,29399

29,1625

0,283521

1 RON =

1

2,22673

0,187238

2,06539

26,2563

0,255267

1 SEK =

0,449089

1

0,0840865

0,92754

11,7914

0,114638

1 GBP =

5,34080

11,8925

1

11,0308

140,230

1,36333

1 NOK =

0,484171

1,078117

0,0906551

1

12,7126

0,123593

1 ISK =

0,038086

0,084807

0,00713115

0,0786624

1

0,00972211

1 CHF =

3,91747

8,72313

0,733498

8,09108

102,858

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: kwiecień-18

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,3648

0,0394247

DKK

7,44788

0,134266

HRK

7,42091

0,134754

HUF

311,721

0,00320800

PLN

4,19366

0,238455

RON

4,65783

0,214692

SEK

10,37172

0,096416

GBP

0,872122

1,14663

NOK

9,62022

0,103948

ISK

122,298

0,00817678

CHF

1,18899

0,841050

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top