Help Print this page 

Document 52018XC0120(02)

Title and reference
Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2019 r.

OJ C 21, 20.1.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 21/5


Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2019 r.

(2018/C 21/04)

1.

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do każdego przedsiębiorstwa, które chce zadeklarować wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów do obrotu w Unii w 2019 r. na podstawie art. 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem”), a mianowicie do:

a)

producentów i importerów, dla których ustalono wartość odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1984 (2);

b)

innych producentów i importerów, którzy w 2019 r. zamierzają wprowadzić do obrotu w Unii co najmniej 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w wodorofluorowęglowodorach luzem.

2.

Wodorofluorowęglowodory oznaczają substancje wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia lub mieszaniny zawierające jakiekolwiek z następujących substancji:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc lub HFC-43-10mee.

3.

Wprowadzanie do obrotu tych substancji, z wyjątkiem zastosowań wymienionych w art. 15 ust. 2 lit. a)–f) rozporządzenia, lub całkowitej rocznej ilości tych substancji wynoszącej mniej niż 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, podlega limitom ilościowym w systemie kontyngentów określonym w art. 15 i 16, a także w załącznikach V i VI do rozporządzenia. Komisja przydziela kontyngenty zainteresowanym przedsiębiorstwom.

4.

Wszystkie dane przekazane przez przedsiębiorstwa oraz kontyngenty i wartości odniesienia są zapisywane w elektronicznym rejestrze HFC utworzonym na podstawie art. 17 rozporządzenia i udostępnianym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) (3). Komisja Europejska traktuje jako poufne wszystkie dane zapisane w rejestrze HFC, w tym kontyngenty, wartości odniesienia, dane handlowe i osobowe.

Wyłącznie w odniesieniu do producentów i importerów, dla których ustalono wartość odniesienia, o której mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego zawiadomienia:

5.

Przedsiębiorstwa te otrzymają 89 % z 63 % (tj. 56,07 %) ich wartości odniesienia jako kontyngent na rok 2019 na podstawie art. 16 ust. 5 oraz załączników V i VI do rozporządzenia.

W odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) niniejszego zawiadomienia:

6.

Na podstawie załącznika VI do rozporządzenia suma kontyngentów przydzielonych na podstawie wartości odniesienia zgodnie z pkt 5 jest odejmowana od maksymalnej ilości dostępnej na 2019 r. w celu ustalenia ilości, jaka zostanie przydzielona z rezerwy (4).

7.

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać kontyngenty z rezerwy, muszą zastosować procedurę opisaną w pkt 8–10 niniejszego zawiadomienia.

8.

Przedsiębiorstwo musi być producentem lub importerem wodorofluorowęglowodorów zarejestrowanym w elektronicznym rejestrze HFC dostępnym za pośrednictwem portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) (5). Wskazówki dotyczące rejestracji dla przedsiębiorstw, które nie są jeszcze zarejestrowane, można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) (6).

9.

Przedsiębiorstwo musi zadeklarować (dodatkowe) przewidziane ilości na 2019 r. w elektronicznym rejestrze wodorofluorowęglowodorów dostępnym za pośrednictwem portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) (7). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe wyłącznie w okresie od dnia 2 kwietnia do dnia 31 maja 2018 r. (do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego).

10.

Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione deklaracje (dodatkowych) przewidzianych ilości niezawierające błędów i złożone terminowo do dnia 31 maja 2018 r. do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

11.

Na podstawie tych deklaracji Komisja przydzieli zainteresowanym przedsiębiorstwom kontyngenty zgodnie z art. 16 ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia oraz załącznikami V i VI do rozporządzenia.

12.

Komisja poinformuje przedsiębiorstwa o sumie przydzielonych kontyngentów na rok 2019 za pośrednictwem rejestru HFC.

13.

Samo zarejestrowanie się w rejestrze HFC ani zadeklarowanie zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów do obrotu w roku 2019 nie uprawnia do wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w 2019 r.


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem (Dz.U. L 287 z 4.11.2017, s. 4). Decyzja (UE) 2017/1984 może zostać zweryfikowana w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  Maksymalna ilość dostępna na 2019 r. może zostać poddana rewizji w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(6)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain


Top