Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8710

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

OJ C 429, 14.12.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 429/30


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 429/14)

1.

W dniu 5 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

JD Sports Fashion PLc („JD”) (Anglia i Walia), kontrolowane przez Pentland Group, prywatną spółkę brytyjską,

Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, S.A. („Sonae MC”) (Portugalia) pośrednio kontrolowane przez Efanor Investimentos SGPS, SA,

Balaiko Firaja Invest, S. L („Balaiko”) (Hiszpania), należące w całości do rodziny Serraga,

JD Sprinter Holdings 2010, SL („JDSH”) (Hiszpania), kontrolowane przez JD i Balaiko,

SDSR- Sports Division SR, S.A. („Sport Zone”) (Portugalia) należące do grupy Sonae MC.

JD, Sonae MC i Balaiko przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli przedsiębiorstw, kontrolę nad całością przedsiębiorstw JDSH i Sport Zone.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   JD: sprzedaż detaliczna odzieży sportowej i obuwia sportowego; prowadzenie centrów fitness w Zjednoczonym Królestwie. JD jest kontrolowane przez grupę Pentland, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej markowych produktów do zastosowań zewnętrznych skierowanej do sprzedawców detalicznych produktów do zastosowań zewnętrznych,

—   Sonae MC: handel detaliczny i hurtowy produktami spożywczymi i niespożywczymi oraz zarządzanie związanymi z tym nieruchomościami,

—   Balaiko: spółka inwestycyjna,

—   JDSH: handel detaliczny artykułami sportowymi w Portugalii i Hiszpanii pod markami JD, „size?” i Sprinter,

—   SPZ: handel detaliczny artykułami sportowymi w Portugalii i Hiszpanii pod marką Sport Zone.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone.

Uwagi można przesyłać do Komisji listownie, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks

+32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


Top