Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XX1128(01)

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 403, 28.11.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 403/3


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2017/C 403/04)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: październik 2017 r.

Okres zastosowania: styczeń, luty, marzec 2018 r.

10-2017

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,7661

7,44291

7,50851

309,951

4,26275

1 BGN =

0,511300

1

13,1742

3,80556

3,83910

158,478

2,17954

1 CZK =

0,0388107

0,0759060

1

0,288865

0,291411

12,0294

0,165440

1 DKK =

0,134356

0,262774

3,46183

1

1,00881

41,6438

0,572726

1 HRK =

0,133182

0,260478

3,43158

0,991263

1

41,2800

0,567722

1 HUF =

0,00322631

0,00631002

0,0831295

0,024013

0,0242248

1

0,0137529

1 PLN =

0,234591

0,458812

6,04448

1,74604

1,76143

72,7117

1

1 RON =

0,217888

0,426146

5,61413

1,62172

1,63602

67,5348

0,928803

1 SEK =

0,104017

0,203436

2,68010

0,774186

0,781010

32,2401

0,443397

1 GBP =

1,12269

2,19577

28,9275

8,35611

8,4298

347,981

4,78576

1 NOK =

0,106411

0,208118

2,74178

0,792004

0,798985

32,9821

0,453601

1 ISK =

0,00805985

0,0157635

0,207671

0,0599887

0,0605175

2,49816

0,034357

1 CHF =

0,866132

1,69398

22,3168

6,44654

6,50336

268,459

3,69210


10-2017

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,58950

9,61385

0,890714

9,39757

124,072

1,15456

1 BGN =

2,34661

4,91556

0,455422

4,80497

63,4379

0,590326

1 CZK =

0,178122

0,373120

0,034569

0,364726

4,81531

0,0448092

1 DKK =

0,616628

1,29168

0,119673

1,26262

16,6698

0,155122

1 HRK =

0,611240

1,28039

0,1186272

1,25159

16,5242

0,153767

1 HUF =

0,0148072

0,0310173

0,00287372

0,0303195

0,400294

0,00372497

1 PLN =

1,076655

2,25532

0,208953

2,20458

29,1061

0,270849

1 RON =

1

2,09475

0,194076

2,04762

27,0338

0,251565

1 SEK =

0,477385

1

0,0926491

0,97750

12,9055

0,120093

1 GBP =

5,15261

10,7934

1

10,5506

139,295

1,29622

1 NOK =

0,488372

1,023014

0,0947813

1

13,2025

0,122857

1 ISK =

0,036991

0,077486

0,00717902

0,0757430

1

0,00930557

1 CHF =

3,97511

8,32685

0,771476

8,13953

107,463

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: październik-17

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,7661

0,0388107

DKK

7,44291

0,134356

HRK

7,50851

0,133182

HUF

309,951

0,00322631

PLN

4,26275

0,234591

RON

4,58950

0,217888

SEK

9,61385

0,104017

GBP

0,890714

1,12269

NOK

9,39757

0,106411

ISK

124,072

0,00805985

CHF

1,15456

0,866132

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top