Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8685

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

OJ C 393, 21.11.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 393/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 393/06)

1.

W dniu 13 listopada 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Foncière des Régions („FDR”, Francja),

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC („Starwood”, USA),

Le Méridien Hotel w Nicei („Le Méridien Nice”, Francja).

Przedsiębiorstwo FDR przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Lehwood Nice SAS, które jest właścicielem aktywów Le Méridien Nice.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu akcji.

Przejmując wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Lehwood, FDR uzyska również pośrednio wspólną kontrolę nad Le Méridien Nice z przedsiębiorstwem Starwood, które jest jednostką powiązaną przedsiębiorstwa Marriott International, Inc., pośrednio zarządzającego Le Méridien Nice na podstawie umowy o zarządzanie.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa FDR: francuska grupa inwestycyjna w dziedzinie nieruchomości, której portfel aktywów handlowych obejmuje głównie biura, jak również nieruchomości mieszkaniowe i hotele,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Starwood: jest to spółka zależna należąca w całości do przedsiębiorstwa Marriott. Marriott to zróżnicowana spółka w branży hotelarskiej, która działa jako franczyzodawca i podmiot zarządzający hotelami oraz nieruchomościami w systemie timeshare. W 2016 r. liczba nieruchomości na całym świecie, którymi przedsiębiorstwo Marriott zarządzało lub na które udzielało franczyzy, wynosiła 6 080,

—   w przypadku Le Méridien Nice: jest to czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany w Nicei.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8685 – Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Top