Help Print this page 

Document 52017XC0818(02)R(01)

Title and reference
Sprostowanie do obwieszczenia Komisji w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska (Dz.U. C 275 z 18.8.2017)

OJ C 287, 31.8.2017, p. 8–8 (ES, PL, PT)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html PL html PT
PDF pdf ES pdf PL pdf PT
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

31.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287/8


Sprostowanie do obwieszczenia Komisji w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 275 z dnia 18 sierpnia 2017 r. )

(2017/C 287/06)

Strona 6, pkt 32 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Tworząc akty prawne w celu ochrony i poprawy jakości środowiska, unijny prawodawca stanowi prawo sprzyjające ogólnym interesom publicznym, jakimi są dostęp do czystego powietrza, bezpiecznych i wystarczających zasobów wodnych, ochrona różnorodności biologicznej i zapobieganie marnotrawstwupowstawaniu odpadów.”,

powinno być:

„Tworząc akty prawne w celu ochrony i poprawy jakości środowiska, unijny prawodawca stanowi prawo sprzyjające ogólnym interesom publicznym, jakimi są dostęp do czystego powietrza, bezpiecznych i wystarczających zasobów wodnych, ochrona różnorodności biologicznej i zapobieganie powstawaniu odpadów.”.


Top