Help Print this page 

Document 52017XX0621(01)

Title and reference
Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 197, 21.6.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 197/21


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2017/C 197/06)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: kwiecień 2017 r.

Okres zastosowania: lipiec, sierpień, wrzesień 2017 r.

04-2017

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

26,8225

7,43758

7,45027

311,566

4,23744

1 BGN =

0,511300

1

13,7143

3,80283

3,80932

159,303

2,16660

1 CZK =

0,0372821

0,0729164

1

0,277289

0,277762

11,6158

0,157981

1 DKK =

0,134452

0,262962

3,60635

1

1,00171

41,8907

0,569734

1 HRK =

0,134223

0,262514

3,60020

0,998297

1

41,8194

0,568764

1 HUF =

0,00320960

0,00627733

0,0860894

0,023872

0,0239124

1

0,0136005

1 PLN =

0,235991

0,461552

6,32988

1,75520

1,75820

73,5268

1

1 RON =

0,220794

0,431828

5,92224

1,64217

1,64497

68,7917

0,935601

1 SEK =

0,104231

0,203855

2,79573

0,775226

0,776549

32,4748

0,441673

1 GBP =

1,17892

2,30573

31,6215

8,76831

8,7833

367,310

4,99560

1 NOK =

0,108704

0,212603

2,91571

0,808495

0,809875

33,8684

0,460627

1 ISK =

0,00844510

0,0165169

0,226519

0,0628111

0,0629183

2,63120

0,035786

1 CHF =

0,932271

1,82333

25,0058

6,93384

6,94567

290,463

3,95044


04-2017

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,52912

9,59408

0,848235

9,19929

118,412

1,07265

1 BGN =

2,31574

4,90545

0,433702

4,70359

60,5440

0,548446

1 CZK =

0,168855

0,357688

0,031624

0,342969

4,41465

0,0399907

1 DKK =

0,608950

1,28995

0,114047

1,23687

15,9207

0,144220

1 HRK =

0,607913

1,28775

0,1138529

1,23476

15,8936

0,143975

1 HUF =

0,0145366

0,0307931

0,00272249

0,0295260

0,380054

0,00344277

1 PLN =

1,068832

2,26412

0,200176

2,17095

27,9442

0,253136

1 RON =

1

2,11831

0,187285

2,03114

26,1446

0,236834

1 SEK =

0,472074

1

0,0884123

0,95885

12,3422

0,111803

1 GBP =

5,33946

11,3106

1

10,8452

139,598

1,26457

1 NOK =

0,492333

1,042916

0,0922066

1

12,8719

0,116601

1 ISK =

0,038249

0,081023

0,00716343

0,0776889

1

0,00905864

1 CHF =

4,22236

8,94428

0,790785

8,57623

110,392

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: kwiecień-17

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

26,8225

0,0372821

DKK

7,43758

0,134452

HRK

7,45027

0,134223

HUF

311,566

0,00320960

PLN

4,23744

0,235991

RON

4,52912

0,220794

SEK

9,59408

0,104231

GBP

0,848235

1,17892

NOK

9,19929

0,108704

ISK

118,412

0,00844510

CHF

1,07265

0,932271

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top