Help Print this page 

Document 52017XX0224(01)

Title and reference
Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 60, 24.2.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 60/8


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2017/C 60/07)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: styczeń 2017 r.

Okres zastosowania: kwiecień, maj, czerwiec 2017 r.

01-2017

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,0213

7,43547

7,52995

308,987

4,36710

1 BGN =

0,511300

1

13,8160

3,80175

3,85006

157,985

2,23290

1 CZK =

0,0370078

0,0723799

1

0,275170

0,278667

11,4349

0,161617

1 DKK =

0,134491

0,263037

3,63411

1

1,01271

41,5558

0,587334

1 HRK =

0,132803

0,259736

3,58851

0,987453

1

41,0344

0,579965

1 HUF =

0,00323638

0,00632972

0,0874514

0,024064

0,0243698

1

0,0141336

1 PLN =

0,228985

0,447848

6,18747

1,70261

1,72424

70,7532

1

1 RON =

0,222133

0,434448

6,00232

1,65166

1,67265

68,6361

0,970078

1 SEK =

0,105141

0,205635

2,84105

0,781774

0,791708

32,4872

0,459163

1 GBP =

1,16143

2,27153

31,3835

8,63581

8,7455

358,868

5,07211

1 NOK =

0,111124

0,217336

3,00272

0,826259

0,836758

34,3359

0,485290

1 ISK =

0,00819852

0,0160347

0,221535

0,0609599

0,0617345

2,53324

0,035804

1 CHF =

0,933402

1,82555

25,2217

6,94028

7,02847

288,409

4,07626


01-2017

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,50181

9,51102

0,861004

8,99895

121,973

1,07135

1 BGN =

2,30177

4,86298

0,440231

4,60116

62,3649

0,547781

1 CZK =

0,166602

0,351982

0,031864

0,333032

4,51396

0,0396483

1 DKK =

0,605451

1,27914

0,115797

1,21027

16,4042

0,144086

1 HRK =

0,597854

1,26309

0,1143439

1,19509

16,1984

0,142279

1 HUF =

0,0145696

0,0307813

0,00278654

0,0291241

0,394752

0,00346730

1 PLN =

1,030845

2,17788

0,197157

2,06062

27,9300

0,245323

1 RON =

1

2,11271

0,191257

1,99896

27,0943

0,237982

1 SEK =

0,473326

1

0,0905270

0,94616

12,8244

0,112643

1 GBP =

5,22856

11,0464

1

10,4517

141,664

1,24430

1 NOK =

0,500259

1,056903

0,0956782

1

13,5542

0,119053

1 ISK =

0,036908

0,077976

0,00705896

0,0737781

1

0,00878349

1 CHF =

4,20200

8,87760

0,803663

8,39964

113,850

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: styczeń-17

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,0213

0,0370078

DKK

7,43547

0,134491

HRK

7,52995

0,132803

HUF

308,987

0,00323638

PLN

4,36710

0,228985

RON

4,50181

0,222133

SEK

9,51102

0,105141

GBP

0,861004

1,16143

NOK

8,99895

0,111124

ISK

121,973

0,00819852

CHF

1,07135

0,933402

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top