Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0822

Sprawa T-822/16: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Kik Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

OJ C 22, 23.1.2017, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/50


Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Kik Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

(Sprawa T-822/16)

(2017/C 022/68)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Niemcy) (pełnomocnicy: adwokaci S. Körber i L. Pechan)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: FF Group Romania SRL (Bukareszt, Rumunia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: FF Group Romania SRL

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „_kix” – zgłoszenie nr 12 517 901

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 września 2016 r. w sprawie R 2323/2015-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO i ewentualnie drugiej strony postępowania przed Izbą Odwoławczą kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w ramach postępowania odwoławczego.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 w związku z art. 15 rozporządzenia nr 207/2009.


Top