Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TB0520

Sprawa T-520/16: Postanowienie Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – ED/EUIPO (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Telepraca — Wniosek o przedłużenie — Odmowa — Skarga — Późniejsze skierowanie na rentę — Umorzenie postępowania)

OJ C 22, 23.1.2017, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/37


Postanowienie Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – ED/EUIPO

(Sprawa T-520/16) (1)

((Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Telepraca - Wniosek o przedłużenie - Odmowa - Skarga - Późniejsze skierowanie na rentę - Umorzenie postępowania))

(2017/C 022/51)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ED (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Lukošiūtė, pełnomocnik)

Przedmiot

Wniesiona na podstawie art. 270 TFUE skarga o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO z dnia 15 stycznia 2014 r. oddalającej wniosek skarżącej z dnia 26 września 2013 r. o zezwolenie na kontynuację telepracy z Barcelony (Hiszpania) do chwili powrotu do zdrowia oraz o stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EUIPO z dnia 3 czerwca 2014 r. oddalającej zażalenie z dnia 7 lutego 2014 r.

Sentencja

1)

Umarza się postepowanie w przedmiocie niniejszej skargi.

2)

ED pokrywa jedną trzecią swoich własnych kosztów.

3)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty, a także dwie trzecie kosztów poniesionych przez ED.


(1)  Dz.U. C 7 z 12.1.2015 r. (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygn. F-93/14 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).


Top