Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TB0598

Sprawa T-598/15: Postanowienie Sądu z dnia 25 listopada 2016 r. – Stichting Accolade/Komisja (Pomoc państwa — Sprzedaż pewnych nieruchomości gruntowych po cenach rzekomo niższych od ceny rynkowej — Skarga osoby trzeciej złożona do Komisji — Decyzja, w której uznano, że sporny środek nie stanowi pomocy — Wstępna faza badania na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 dotyczącego rzekomo bezprawnie przyznanej pomocy indywidualnej — Skarga o uchylenie wniesiona przez osobę trzecią — Dopuszczalność — Legitymacja procesowa — Skarga w celu zachowania praw procesowych — Skarga, w której zakwestionowano zasadność spornego środka — Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną — Niedopuszczalność)

OJ C 22, 23.1.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/34


Postanowienie Sądu z dnia 25 listopada 2016 r. – Stichting Accolade/Komisja

(Sprawa T-598/15) (1)

((Pomoc państwa - Sprzedaż pewnych nieruchomości gruntowych po cenach rzekomo niższych od ceny rynkowej - Skarga osoby trzeciej złożona do Komisji - Decyzja, w której uznano, że sporny środek nie stanowi pomocy - Wstępna faza badania na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 dotyczącego rzekomo bezprawnie przyznanej pomocy indywidualnej - Skarga o uchylenie wniesiona przez osobę trzecią - Dopuszczalność - Legitymacja procesowa - Skarga w celu zachowania praw procesowych - Skarga, w której zakwestionowano zasadność spornego środka - Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną - Niedopuszczalność))

(2017/C 022/46)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Stichting Accolade (Drachten, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci H. de Boer i J. Abma,

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P.J. Loewenthal i S. Noë, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2015) 4411 final z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.34676 (2015/NN) – Niderlandy (sprzedaż nieruchomości gruntowych po cenach rzekomo niższych od ceny rynkowej przez gminę Harlingen), w której to decyzji Komisja uznała, że sprzedaż owych nieruchomości gruntowych na rzecz Ludinga Vastgoed BV nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Stichting Accolade zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 406 z 7.12.2015.


Top