Help Print this page 

Document 52017XC0118(02)

Title and reference
Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018 r.

OJ C 16, 18.1.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 16/10


Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018 r.

(2017/C 16/08)

1.

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do każdego przedsiębiorstwa, które chce zadeklarować wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów do obrotu w Unii w 2018 r. na podstawie art. 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (zwanego dalej „rozporządzeniem”) (1), a mianowicie do:

a)

producentów i importerów, którzy legalnie wprowadzali do obrotu w Unii wodorofluorowęglowodory luzem od dnia 1 stycznia 2015 r. i którzy na podstawie rozporządzenia zgłosili wprowadzenie do obrotu w Unii w roku 2015 lub 2016 ponad 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w wodorofluorowęglowodorach luzem.

b)

innych producentów i importerów, którzy w 2018 r. zamierzają wprowadzić do obrotu w Unii co najmniej 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w wodorofluorowęglowodorach luzem.

2.

Wodorofluorowęglowodory oznaczają substancje wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia lub mieszaniny zawierające jakiekolwiek z następujących substancji:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc lub HFC-43-10mee.

3.

Wprowadzanie do obrotu tych substancji, z wyjątkiem zastosowań wymienionych w art. 15 ust. 2 lit. a)–f) rozporządzenia, podlega limitom ilościowym w systemie kontyngentów określonym w art. 15 i 16 rozporządzenia. Komisja przydziela kontyngenty zainteresowanym przedsiębiorstwom.

4.

Wszystkie dane przekazane przez przedsiębiorstwa oraz kontyngenty i wartości odniesienia są zapisywane w elektronicznym rejestrze HFC utworzonym na podstawie art. 17 rozporządzenia i udostępnianym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) (2). Komisja Europejska traktuje jako poufne wszystkie dane zapisane w rejestrze HFC, w tym kontyngenty, wartości odniesienia, dane handlowe i osobowe.

Wyłącznie w odniesieniu do producentów i importerów, którzy zgłosili, że w roku 2015 lub 2016 wprowadzali do obrotu wodorofluorowęglowodory luzem, o których mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego zawiadomienia:

5.

W przypadku każdego takiego przedsiębiorstwa wartość odniesienia obliczy Komisja na podstawie art. 16 ust. 3. Wartości odniesienia zostaną ustalone w aktach wykonawczych do dnia 31 października 2017 r.

6.

Przedsiębiorstwa te otrzymają 89 % z 63 % (tj. 56,07 %) ich wartości odniesienia ustalonej zgodnie z pkt 5 jako kontyngent na rok 2018 na podstawie art. 16 ust. 5 oraz załączników V i VI do rozporządzenia.

W odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) niniejszego zawiadomienia:

7.

Na podstawie załącznika VI do rozporządzenia suma kontyngentów przydzielonych w oparciu o wartości odniesienia zgodnie z pkt 6 jest odejmowana od maksymalnej ilości dostępnej na 2018 r. w celu ustalenia ilości, jaka zostanie przydzielona z rezerwy.

8.

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać kontyngenty z rezerwy muszą zastosować procedurę opisaną w pkt 9–11 niniejszego zawiadomienia.

9.

Przedsiębiorstwo musi być producentem lub importerem wodorofluorowęglowodorów zarejestrowanym w elektronicznym rejestrze HFC dostępnym za pośrednictwem portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) (3). Wskazówki dotyczące rejestracji dla przedsiębiorstw, które nie są jeszcze zarejestrowane, można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie klimatu (4).

10.

Przedsiębiorstwo musi zadeklarować (dodatkowe) przewidziane ilości na 2018 r. w elektronicznym rejestrze wodorofluorowęglowodorów dostępnym za pośrednictwem portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-Gas Portal) (5). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe wyłącznie w okresie od dnia 1 kwietnia do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 31 maja 2017 r.

11.

Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione deklaracje (dodatkowych) przewidzianych ilości niezawierające błędów i złożone terminowo do dnia 31 maja 2017 r. (do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego).

12.

Na podstawie tych deklaracji Komisja przydzieli zainteresowanym przedsiębiorstwom kontyngenty zgodnie z art. 16 ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia oraz załącznikami V i VI do rozporządzenia.

13.

Komisja poinformuje przedsiębiorstwa o sumie przydzielonych kontyngentów na rok 2018 za pośrednictwem rejestru HFC.

14.

Samo zarejestrowanie się w rejestrze HFC ani zadeklarowanie zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów do obrotu w roku 2018 nie uprawnia do wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w 2018 r.


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

(2)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_pl

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain


Top