Help Print this page 

Document 52016XX1117(01)

Title and reference
Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 422, 17.11.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

17.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 422/3


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2016/C 422/03)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: październik 2016 r.

Okres zastosowania: styczeń, luty, marzec 2017 r.

10-2016

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,0223

7,44023

7,50680

307,000

4,30765

1 BGN =

0,511300

1

13,8165

3,80419

3,83822

156,969

2,20250

1 CZK =

0,0370065

0,0723773

1

0,275337

0,277800

11,3610

0,159411

1 DKK =

0,134404

0,262868

3,63192

1

1,00895

41,2621

0,578967

1 HRK =

0,133213

0,260537

3,59971

0,991132

1

40,8962

0,573833

1 HUF =

0,00325733

0,00637069

0,0880206

0,024235

0,0244522

1

0,0140314

1 PLN =

0,232145

0,454030

6,27310

1,72721

1,74267

71,2685

1

1 RON =

0,222510

0,435185

6,01273

1,65553

1,67034

68,3105

0,958495

1 SEK =

0,103015

0,201476

2,78370

0,766454

0,773312

31,6255

0,443752

1 GBP =

1,11869

2,18794

30,2297

8,32334

8,3978

343,439

4,81894

1 NOK =

0,111100

0,217289

3,00217

0,826608

0,834004

34,1076

0,478579

1 ISK =

0,00794483

0,0155385

0,214687

0,0591113

0,0596402

2,43906

0,034224

1 CHF =

0,918555

1,79651

24,8215

6,83426

6,89541

281,996

3,95681


10-2016

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,49418

9,70734

0,893900

9,00092

125,868

1,08867

1 BGN =

2,29787

4,96336

0,457051

4,60217

64,3563

0,556635

1 CZK =

0,166314

0,359235

0,033080

0,333092

4,65794

0,0402877

1 DKK =

0,604037

1,30471

0,120144

1,20976

16,9172

0,146322

1 HRK =

0,598681

1,29314

0,1190786

1,19904

16,7672

0,145024

1 HUF =

0,0146390

0,0316200

0,00291173

0,0293190

0,409994

0,00354615

1 PLN =

1,043302

2,25351

0,207515

2,08952

29,2197

0,252729

1 RON =

1

2,15998

0,198902

2,00280

28,0069

0,242239

1 SEK =

0,462967

1

0,0920849

0,92723

12,9663

0,112149

1 GBP =

5,02761

10,8595

1

10,0693

140,808

1,21788

1 NOK =

0,499302

1,078483

0,0993120

1

13,9839

0,120951

1 ISK =

0,035705

0,077123

0,00710188

0,0715107

1

0,00864927

1 CHF =

4,12815

8,91672

0,821096

8,26784

115,617

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: październik-16

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,0223

0,0370065

DKK

7,44023

0,134404

HRK

7,50680

0,133213

HUF

307,000

0,00325733

PLN

4,30765

0,232145

RON

4,49418

0,222510

SEK

9,70734

0,103015

GBP

0,893900

1,11869

NOK

9,00092

0,111100

ISK

125,868

0,00794483

CHF

1,08867

0,918555

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top