Help Print this page 

Document 52016XX0930(01)

Title and reference
Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 359, 30.9.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 359/7


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2016/C 359/06)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: lipiec 2016 r.

Okres zastosowania: październik, listopad, grudzień 2016 r.

07-2016

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,0418

7,43902

7,49300

314,353

4,39636

1 BGN =

0,511300

1

13,8264

3,80357

3,83117

160,729

2,24786

1 CZK =

0,0369798

0,0723252

1

0,275094

0,277090

11,6247

0,162577

1 DKK =

0,134426

0,262911

3,63512

1

1,00726

42,2573

0,590987

1 HRK =

0,133458

0,261017

3,60894

0,992796

1

41,9529

0,586730

1 HUF =

0,00318114

0,00622167

0,0860236

0,023665

0,0238363

1

0,0139854

1 PLN =

0,227461

0,444868

6,15094

1,69209

1,70436

71,5030

1

1 RON =

0,222938

0,436022

6,02864

1,65844

1,67047

70,0812

0,980116

1 SEK =

0,105549

0,206434

2,85424

0,785185

0,790882

33,1798

0,464034

1 GBP =

1,18898

2,32541

32,1521

8,84484

8,9090

373,759

5,22718

1 NOK =

0,106735

0,208753

2,88631

0,794005

0,799766

33,5525

0,469247

1 ISK =

0,00740519

0,0144831

0,200249

0,0550873

0,0554870

2,32784

0,032556

1 CHF =

0,920253

1,79983

24,8853

6,84578

6,89545

289,284

4,04577


07-2016

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,48555

9,47423

0,841058

9,36898

135,040

1,08666

1 BGN =

2,29346

4,84417

0,430033

4,79036

69,0462

0,555607

1 CZK =

0,165875

0,350355

0,031102

0,346463

4,99378

0,0401844

1 DKK =

0,602976

1,27359

0,113060

1,25944

18,1530

0,146075

1 HRK =

0,598633

1,26441

0,1122458

1,25037

18,0222

0,145023

1 HUF =

0,0142692

0,0301388

0,00267552

0,0298040

0,429582

0,00345681

1 PLN =

1,020287

2,15502

0,191308

2,13108

30,7164

0,247172

1 RON =

1

2,11217

0,187504

2,08870

30,1057

0,242257

1 SEK =

0,473448

1

0,0887732

0,98889

14,2535

0,114696

1 GBP =

5,33323

11,2647

1

11,1395

160,560

1,29201

1 NOK =

0,478766

1,011234

0,0897704

1

14,4136

0,115985

1 ISK =

0,033216

0,070158

0,00622819

0,0693791

1

0,00804690

1 CHF =

4,12785

8,71869

0,773986

8,62184

124,271

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: lipiec-16

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,0418

0,0369798

DKK

7,43902

0,134426

HRK

7,49300

0,133458

HUF

314,353

0,00318114

PLN

4,39636

0,227461

RON

4,48555

0,222938

SEK

9,47423

0,105549

GBP

0,841058

1,18898

NOK

9,36898

0,106735

ISK

135,040

0,00740519

CHF

1,08666

0,920253

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top