Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0812(05)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 293, 12.8.2016, p. 52–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/52


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1755:2015

Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2012

Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania -- Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem -- Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Stacje paliwowe -- Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków – Część 1: Zasady ogólne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Atmosfery potencjalnie wybuchowe -- Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem „fr”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwa płynne -- Wymagania i metody badań/oceny -- Część 1: Urządzenia zapobiegające przepełnieniu z mechanizmem zamykającym

Pierwsza publikacja

EN 13616:2004

Przypis 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Stacje paliwowe -- Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Stacje paliwowe -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Stacje paliwowe -- Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13821:2002

Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Dźwignice -- Dźwignice morskie offshore -- Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2006

Urządzenia odporne na wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14491:2012

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn -- Obróbka pozapiecowa stali -- Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG -- Część 1: Dystrybutory

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14756:2006

Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych -- Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Dywertery eksplozyjne

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Zawory klapowe izolujące wybuch

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Przerywacze płomienia -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych -- Podstawowe założenia i wymagania (ISO 80079-36:2016)

Pierwsza publikacja

EN 13463-1:2009

Przypis 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k” (ISO 80079-37:2016)

Pierwsza publikacja

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Przypis 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Sprzęt do ręcznego natryskiwania płynnych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Sprzęt do ręcznego natryskiwania proszkowych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Sprzęt do ręcznego natryskiwania kłaczkowych materiałów palnych

8.4.2016

EN 50050:2006

Przypis 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań.

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016

EN 50223:2010

Przypis 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu – Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych – Część 2-1: Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2011 (Zmodyfikowana) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Przypis 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Przypis 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych – Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Przypis 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Przypis 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Przypis 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Przypis 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Przypis 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Przypis 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 25: Systemy iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Atmosfery wybuchowe – Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Przypis 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

EN 60079-28:2007

Przypis 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych – Wymagania ogólne i eksploatacyjne

IEC 60079-29-1:2007 (Zmodyfikowana)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe – Wymagania ogólne i badania

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t”

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Przypis 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) – Wymagania ogólne – Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


Top