Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0812(04)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 293, 12.8.2016, p. 29–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 293/29


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych -- Wymagania i metody badań

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Przypis 3

 

CEN

EN 12015:2014

Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, schody i chodniki ruchome -- Emisja

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Odporność

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013

Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 2-2: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku przemysłowym

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz – Część 2-3: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 95 kHz stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 1: Wymagania ogólne

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-1: Tabor – Pociąg i kompletny pojazd

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-2: Tabor – Aparatura

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów – Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Taksometry elektroniczne

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna – Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego – Kompatybilność elektromagnetyczna

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów dotycząca obrabiarek – Część 1: Emisja

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów – obrabiarki – Część 2: Odporność

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Aparatura i systemy do przesyłu informacji przez sieć energetyczną w zakresie częstotliwości od 1,6  MHz do 30 MHz stosowane w instalacjach niskonapięciowych – Część 2-1: Środowisko mieszkalne, handlowe i przemysłowe – Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia

13.5.2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych – Norma uzupełniająca – Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i obiektach budowlanych (HBES)

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań – Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C)

IEC 62052-11:2003 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk – Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania naziemnym oświetleniem lotniczym – Jednostki do selektywnego włączania i monitorowania pojedynczych lamp

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 5-1: Wymagania, warunki i metody badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotyczące HBES/BACS stosowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) – Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotyczące HBES/BACS stosowanych w środowiskach przemysłowych

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów dotycząca dodatkowych i zamiennych urządzeń elektronicznych w pojazdach

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk – Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-VDGS)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Standardy EMC dla sieci – Część 1: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable telefoniczne

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Przewodowe sieci transmisyjne – Część 2: Kable współosiowe (oparte na CaTV)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Przypis 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru – Część 1: Urządzenia użytku domowego

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Przypis 2.1

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru

CISPR 11:2009 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych, z wyłączeniem zainstalowanych w tych pojazdach/łodziach/urządzeniach lub w pojazdach/łodziach/urządzeniach znajdujących się w pobliżu

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja

CISPR 14-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 2: Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Norma grupy wyrobów

CISPR 14-2:1997

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

CISPR 15:2005

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Przypis 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55022:2010

Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

CISPR 22:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych – Wymagania dotyczące emisji

CISPR 32:2012

Pierwsza publikacja

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Przypis 2.1

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 1: Emisje

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Pierwsza publikacja

Przypis 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 2: Odporność

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry

IEC 60034-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia

IEC 60204-31:2013

13.5.2016

EN 60204-31:1998

Przypis 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

IEC 60255-26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji – Część 2-1: Wymagania szczegółowe – Łączniki elektroniczne

IEC 60669-2-1:2002 (Zmodyfikowana) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60730-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Przypis 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników

IEC 60730-2-5:2000 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.12.2008

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

Przypis 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

IEC 60730-2-6:2007 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych

IEC 60730-2-7:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące sterowanych elektrycznie zaworów wody z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

IEC 60730-2-8:2000 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury

IEC 60730-2-9:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych

IEC 60730-2-14:1995 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody

IEC 60730-2-15:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Urządzenia i systemy telesterowania – Część 2: Warunki pracy – Sekcja 1: Zasilanie i kompatybilność elektromagnetyczna

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej – Wymagania ogólne – Metody badania i wymagane wyniki badań

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 60947-1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016

Przypis 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki

IEC 60947-2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

IEC 60947-3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników – Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-2: Styczniki i rozruszniki – Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 4-3: Styczniki i rozruszniki – Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silniki

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Przypis 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektromechaniczne aparaty sterownicze

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze – Łączniki zbliżeniowe

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze – Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-6: Aparaty i łączniki sterownicze – Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-7: Aparaty i łączniki sterownicze – Wymagania dotyczące urrządzeń zbliżeniowych z wyjściem analogowym

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-9: Aparaty i łączniki sterownicze – Czujniki szybkości przepływu

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe – Automatyczne urządzenia przełączające

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Przypis 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe – Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące

IEC 60947-8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Sprzęt do spawania łukowego – Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 60974-10:2014

13.5.2016

EN 60974-10:2007

Przypis 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Przypis 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016

EN 61000-3-3:2008

Przypis 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-11: Dopuszczalne poziomy – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia – Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-12: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61008-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Przypis 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61009-1:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Przypis 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Sterowniki programowalne – Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu

IEC 61131-2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego – Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 61326-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-1: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMC

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-2: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczych

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-4: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń do monitorowania stanu izolacji w sieciach wg IEC 61557-8 i urządzeń do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach wg IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-5: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń z interfejsami magistrali komunikacyjnej według IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61439-1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439-1:2011 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

IEC 61439-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

IEC 61439-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych

IEC 61439-5:2010

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 6: Systemy przewodów szynowych

IEC 61439-6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań – Kompatybilność elektromagnetyczna

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Przypis 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000  V i stałych do 1 500  V – Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitorowania parametrów sieci (PMD)

IEC 61557-12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań

IEC 61800-3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Przekaźniki czasowe do zastosowań przemysłowych i mieszkaniowych – Część 1: Wymagania i badania

IEC 61812-1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny – Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

Przypis 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 62026-1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026-1:2007 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 3: Sieć urządzeń

IEC 62026-3:2008

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Czesc 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania ogólne, badania i warunki badań – Część 11: Urządzenia do pomiarów

IEC 62052-11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052-11:2003 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania ogólne, badania i warunki badań – Część 21: Urządzenia do sterowania taryfami i obciążeniem

IEC 62052-21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052-21:2004 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe – Część 11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 0,5 , 1 i 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego)- Wymagania szczegółowe – Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 1 i 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe – Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 0,2 S i 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe – Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Sterowanie taryfami i obciążeniem- Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowania

IEC 62054-11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Sterowanie taryfami i obciążeniem – Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów sterujących

IEC 62054-21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego – Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 62135-2:2007

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statyczne układy transferowe (STS) – Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

IEC 62310-2:2006 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego

IEC 62423:2009 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

EN 62423:2009

Przypis 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających – Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)

IEC 62586-1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających – Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności

IEC 62586-2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych

IEC

IEC 62606:2013 (Zmodyfikowana)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia sieci telekomunikacyjnej – Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych

13.5.2016

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.


Top