Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015FN0149

Sprawa F-149/15: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – ZZ/Komisja

OJ C 68, 22.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 68/46


Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-149/15)

(2016/C 068/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji nakładającej na skarżącego karę w postaci odroczenia awansu na wyższy stopień i zobowiązującej go do naprawienia szkody poniesionej rzekomo przez Unię Europejską oraz żądanie zadośćuczynienia za rzekomo doznaną krzywdę i utratę reputacji.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji CMS 13-005 trójstronnego organu powołującego w zakresie, w jakim przewiduje ona odroczenie awansu na wyższy stopień na okres 18 miesięcy i naprawienie szkody ustalonej w decyzji na 108 596,35 EUR;

o ile zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżącego;

pomocniczo, obniżenie kary finansowej zawartej w decyzji CMS 13-005;

zasądzenie od pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę i utratę reputacji po stronie skarżącego, oszacowanych na 20 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.


Top