Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XX1219(01)

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 428, 19.12.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 428/5


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2015/C 428/03)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: październik 2015 r.

Okres zastosowania: styczeń, luty, marzec 2016 r.

10-2015

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,1053

7,46005

7,62081

311,272

4,25078

1 BGN =

0,511300

1

13,8589

3,81432

3,89652

159,1534271

2,17342

1 CZK =

0,0368931

0,0721556

1

0,275225

0,281155

11,4838

0,156824

1 DKK =

0,134047

0,262170

3,63339

1

1,021548709

41,7252

0,569805

1 HRK =

0,131220

0,256639

3,55675

0,9789058

1

40,8450

0,557786

1 HUF =

0,00321262

0,00628325

0,0870791

0,0239663

0,0244828

1

0,0136561

1 PLN =

0,235251

0,460104

6,37656

1,75499

1,79280

73,2271

1

1 RON =

0,226106

0,442217

6,12866

1,68676

1,72311

70,3804

0,961124

1 SEK =

0,106969

0,209209

2,89942

0,797992

0,815187

33,2964

0,454700

1 GBP =

1,36450

2,66868

36,9851

10,1792

10,3986

424,730

5,80018

1 NOK =

0,107652

0,210547

2,91795

0,803093

0,820398

33,5092

0,457606

1 ISK =

0,00704210

0,0137729

0,190878

0,052534418

0,0536665

2,19201

0,0299344

1 CHF =

0,918926

1,79723

24,90777

6,85524

7,00296

286,036

3,90615


10-2015

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,42271

9,34854

0,732870

9,28916

142,003

1,08823

1 BGN =

2,26133

4,77990

0,374716461

4,74954

72,6062

0,556410

1 CZK =

0,163168

0,344897

0,027037884

0,342706

5,23894

0,0401481

1 DKK =

0,592853

1,25315

0,098239289

1,24519

19,0351

0,145874

1 HRK =

0,580347

1,22671

0,096167

1,21892

18,6336

0,142797

1 HUF =

0,0142085

0,0300333

0,00235444

0,0298426

0,456202

0,00349606

1 PLN =

1,04045

2,19925

0,172409

2,18528

33,4064

0,256007

1 RON =

1

2,11376

0,165706

2,10033

32,1077

0,246054

1 SEK =

0,473092

1

0,0783941

0,993648

15,1899

0,116406166

1 GBP =

6,03478

12,7561

1

12,6750

193,763

1,48488

1 NOK =

0,476116

1,00639

0,0788952

1

15,2870

0,117150

1 ISK =

0,0311452

0,0658333

0,00516094

0,065415148

1

0,00766340

1 CHF =

4,06415

8,59061

0,673453

8,53605

130,490

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: październik-15

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,1053

0,036893129

DKK

7,46005

0,134047

HRK

7,62081

0,131220

HUF

311,272

0,00321262

PLN

4,25078

0,235251

RON

4,42271

0,226106

SEK

9,34854

0,106969

GBP

0,732870

1,36450

NOK

9,28916

0,107652

ISK

142,003

0,00704210

CHF

1,08823

0,918926

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top