Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013FA0110

Sprawa F-110/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 grudnia 2014 r. – Migliore przeciwko Komisji (Awans — Procedura akredytacji — Postępowanie w 2013 r. — Wykluczenie skarżącego z ostatecznej listy urzędników, którym zezwolono na uczestnictwo w programie szkoleniowym — Artykuł 45 a regulaminu pracowniczego)

OJ C 26, 26.1.2015, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/44


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 grudnia 2014 r. – Migliore przeciwko Komisji

(Sprawa F-110/13) (1)

((Awans - Procedura akredytacji - Postępowanie w 2013 r. - Wykluczenie skarżącego z ostatecznej listy urzędników, którym zezwolono na uczestnictwo w programie szkoleniowym - Artykuł 45 a regulaminu pracowniczego))

(2015/C 026/57)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nunzio Migliore (Sterrebeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Tymen i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wykluczającej skarżącego z listy kandydatów dopuszczonych do udziału w programie kształcenia pt. „Procedura akredytacji” w 2013 r.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Nunzio Migliore pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 24 z 25.1.2014, s.41.


Top