Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0229

Sprawa T-229/14: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2014 r. – Norma Lebensmittelfilialbetrieb przeciwko OHIM – Yorma's (Yorma Eberl)

OJ C 194, 24.6.2014, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 194/30


Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2014 r. – Norma Lebensmittelfilialbetrieb przeciwko OHIM – Yorma's (Yorma Eberl)

(Sprawa T-229/14)

2014/C 194/38

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Norymberga, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Parr)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Yorma's AG (Deggendorf, Niemcy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie r 532/2013-4;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Yorma's AG

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy „Yorma Eberl” dla towarów i usług z klas 3, 5, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 i 43 – zgłoszenie nr 9 9 40  289

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Używane w obrocie handlowym nazwa handlowa i firma oraz krajowe i wspólnotowe słowne znaki towarowe NORMA dla towarów i usług z klas 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty:

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

Naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009


Top