Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0365

Sprawa C-365/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Belgia) – Ordre des architectes przeciwko państwu belgijskiemu (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2005/36/WE — Artykuły 21 i 49 — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Dostęp do zawodu architekta — Zwolnienie z praktyki zawodowej)

OJ C 194, 24.6.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 194/9


Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Belgia) – Ordre des architectes przeciwko państwu belgijskiemu

(Sprawa C-365/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2005/36/WE - Artykuły 21 i 49 - Uznawanie kwalifikacji zawodowych - Dostęp do zawodu architekta - Zwolnienie z praktyki zawodowej))

2014/C 194/10

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ordre des architectes

Strona pozwana: Państwo belgijskie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Conseil d'État (Belgia) – Wykładnia art. 21, 46 i 49 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255, s. 22) – Dostęp i wykonywanie zawodu architekta – Wpis do izby architektów – Uregulowanie krajowe uzależniające ten wpis w przypadku osób legitymujących się dyplomem wydanym w Belgii od odbycia dwuletniej praktyki zawodowej – Zakaz wymagania takiej praktyki lub równoważnego doświadczenia od posiadaczy dyplomu architekta uzyskanego w innym państwie członkowskim

Sentencja

Artykuły 21 i art. 49 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one temu, by przyjmujące państwo członkowskie wymagało od osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe uzyskane w państwie członkowskim pochodzenia i wskazane w załącznikach V pkt 5.7.1 lub VI owej dyrektywy odbycia praktyki zawodowej lub wykazania, że posiada równoważne doświadczenie zawodowe dla celów uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu architekta.


(1)  Dz.U. C 274 z 21.9.2013.


Top