Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0208(01)

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ( Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85 ; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15 ; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18 ; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 7 ; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 6 ; Dz.U. C 273 z 16.9.2011, s. 11 ; Dz.U. C 357 z 7.12.2011, s. 3 ; Dz.U. C 88 z 24.3.2012, s. 12 ; Dz.U. C 120 z 25.4.2012, s. 4 ; Dz.U. C 182 z 22.6.2012, s. 10 ; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 4 ; Dz.U. C 238 z 8.8.2012, s. 5 ; Dz.U. C 255 z 24.8.2012, s. 2 ; Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 13 )

OJ C 38, 8.2.2014, p. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 12–20 (HR)

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/16


Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 6; Dz.U. C 273 z 16.9.2011, s. 11; Dz.U. C 357 z 7.12.2011, s. 3; Dz.U. C 88 z 24.3.2012, s. 12; Dz.U. C 120 z 25.4.2012, s. 4; Dz.U. C 182 z 22.6.2012, s. 10; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 4; Dz.U. C 238 z 8.8.2012, s. 5; Dz.U. C 255 z 24.8.2012, s. 2; Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 13)

(2014/C 38/08)

Publikacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

BELGIA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 88 z 24.3.2012

Specjalne karty tożsamości

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

Legitymacja dyplomatyczna (karta D)

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

Legitymacja konsularna (karta C)

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

Specjalny dokument tożsamości – kolor niebieski (karta P), wydany przed i po 1.2.2012

Przed 1.2.2012

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Po 1.2.2012

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

Legitymacja specjalna – czerwona (karta S)

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau.

Dokument tożsamości E dzieci (w wieku poniżej 5 lat) cudzoziemców, którzy są posiadaczami dyplomatycznego dowodu tożsamości, konsularnego dowodu tożsamości, niebieskiego specjalnego dowodu tożsamości lub czerwonego specjalnego dowodu tożsamości

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top